Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Upravljanje obrtnim kapitalom

Većina kompanija je u mogućnosti da oslobodi značajna gotovinska sredstva “zarobljena” u poslovnim aktivnostima te na taj način poveća profitabilnost i vrednost kompanije kroz aktivnije upravljanje obrtnim kapitalom.

Iako upravljanje obrtnim kapitalom predstavlja razuman koncept, ono nažalost nije uobičajena praksa. Mi u kompaniji PwC smatramo da je reč o jednostavnom konceptu čija je realizacija otežana složenim poslovnim okruženjem. Posedujemo bogato iskustvo i brojne alate pomoću kojih pomažemo klijentima da unaprede rezultate poslovanja. U saradnji sa klijentima radimo na optimizaciji obrtnih sredstava i povećanju prinosa na kapital.

Pratite nas: