Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Usluge pomoći pri prevazilažanju specifičnih situacija i upravljanje odnosima sa interesnim stranama

Kada se kompanija suočava sa kriznom situacijom, npr. kada ima probleme sa tokovima gotovine ili kasni u otplati obaveza, PwC ima ulogu katalizatora tj. pokretača koji, u saradnji sa rukovodstvom i interesnim stranama, podstiče sve učesnike na međusobnu saradnju. U situacijama visoke napetosti PwC pruža brza i efikasna rešenja.

Kompanija PwC je specijalizovana za poslove u oblasti stabilizacije krize i u izrade platforme za oporavak preduzeća i njegov dalji rast. U saradnji sa rukovodstvom klijenta, naši eksperti rade na rešavanju pitanja slabih rezultata poslovanja, i to vraćanjem preduzeća u ravnotežu, pronalaženjem načina da se izađe u susret ključnim interesnim stranama i izgradnjom snažne platforme za buduće poslovanje.

PwC poseduje bogato iskustvo u upravljanju odnosima interesnih strana, kao i u prevazilaženju kriznih situacija odnosno finansijskih, kadrovskih i vremenskih ograničenja. PwC je u mogućnosti da u kratkom roku stabilizuje finansijski položaj preduzeća i omogući otkup vlastitih akcija od strane rukovodstva i interesnih strana. Dugoročno posmatrano, naša uloga je da pomognemo u ponovnoj izgradnji poverenje i odnosa unutar kompanije, da pomognemo rukovodstvu da povrati kontrolu nad kompanijom, kao i da u svim fazama obezbedimo adekvatnu informisanost svih interesnih strana.

Pratite nas: