Skip to content Skip to footer
rs

Učitavanje rezultata

Finansije

Poslovno savetovanje

Da biste ostvarili svoje ciljeve i postigli konkurentsku prednost potrebni su vam iskustvo i dalekovidost. Mi smo tu da vam pomognemo da donesete odluke koje će biti u najboljem interesu vašeg preduzeća i sigurnim koracima krenete napred.

Finansije

Pomažemo licima u zvanju generalni direktor, finansijski direktor, kontrolor, odnosno blagajnik preduzeća da izvrše optimizaciju organizacione strukture Službe finansija kako bi pomenuta služba mogla u većoj meri da doprinese poslovanju preduzeća. 

Naša pomoć je strukturirana na način da Službi finansija pružimo pomoć u prevazilaženju teškoća pri uspostavljanju odgovarajućih standarda kontrole i uspostavljanju efikasne funkcije pozadinskih poslova, kao i da uvidom u situaciju i preispitivanjem stanja stvari pomognemo klijentima u realizaciji postavljenih ciljeva.

Ponuda usluga 

  • Projektovanje procesa budžetiranja
  • Poslovi kontrolinga
  • Obračun troškova
  • Izrada kontnog plana
  • ekonstrukcija registra osnovnih sredstava
  • Poboljšanje tokova gotovine 

Kontakt

Albena Markova

Albena Markova

Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: