Revizija i računovodstvo

 

Naš tim revizora je formiran od visoko kvalifikovanih stručnjaka koji rade u ovoj oblasti već dugi niz godina, faktički od samog početka uvođenja računovodstvenih standarda na ovim prostorima. U sektoru za reviziju rade domaći i inostrani kadrovi sa visokim stepenom obrazovanja. Svi zaposleni u PwC-u poseduju znanja iz domena lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. PwC u Srbiji zahteva od lokalno angažovanih kadrova, a u skladu sa svojom dugoročnom strategijom razvoja, da steknu međunarodno priznate profesionalne računovodstvene kvalifikacije (UK ACCA) i da se usko specijalizuju u pogledu primene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS).

S obzirom da Srbija prelazi na sistem tržišne ekonomije, zakonska regulativa Srbije u pogledu računovodstva i revizije se ubrzano menja. PwC dobro razume implikacije nove zakonske regulative i prakse na poslovanja preduzeća, te preduzećima, odnosno klijentima, nudi pomoć u razvoju odgovarajuće strategije kako bi iz svake novonastale situacije preduzeća mogla da izvuku najveću moguću korist.


Usluge Sektora za reviziju:

  • Revizija finansijskih izveštaja, revizija poslovanja i organizacije u skladu sa međunarodnom i lokalnom računovodstvenom regulativom;
  • Pregled i analiza finansijskih i računovodstvenih evidencija i analiza poslovanja;
  • Usaglašavanje, odnosno preračunavanje, računovodstvenih evidencija prikazanih u skladu sa računovodstvenim standardima Srbije sa IAS/IFRS, UK GAAP-om, US GAAP-om;
  • Računovodstvene i savetodavne usluge za potrebe revizije finansijskih izveštaja, opšteg računovodstva, upravljačkog računovodstva i organizacionog restrukturiranja preduzeća;
  • Obuka za primenu Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja;
  • Održavanje knjiga u svrhu uspostavljanja efikasnog odeljenja Interne revizije.

Kontakt

Emmanuel Koenig
Glavni partner za Srbiju
E-mail

Maciej Walega
Partner, Sektor za reviziju
E-mail

Biljana Bogovac
Partner, Revizija i Računovodstvo
Tel: (+381) 11 3302 100
E-mail

Milivoje Nesović
Direktor, Revizija i Računovodstvo
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Pratite nas: