Izveštaj o kompenzacijama i beneficijama

PayWell istraživanje o zaradama i beneficijama predstavlja osnovu prilikom planiranja efektivnog sistema naknada u kompanijama koje žele da privuku, motivišu i zadrže najkvalitetnije zaposlene.

Izveštaj o kompenzacijama i beneficijama pruža pregled politika i trendova iz oblasti kompenzacija i beneficija koje kompanije praktikuju na srpskom tržištu. Izveštaj analizira trendove za celokupno tržište i svaki sektor posebno, kao i po različitim kategorijama osoblja.

Analiza politika iz oblasti kompenzacija

Analiza politika iz oblasti kompenzacija sadrži: alate za utvrđivanje naknada, ocene učinka zaposlenih, usklađivanje zarada, vezivanje plata za stranu valutu (RSD/EUR), fiksne bonuse (topli obrok, prevoz, regres, 13. plata), varijabilne bonuse, početne zarade, odmor, prekovremeni rad i fleksibilno radno vreme, sindikate, programe naknade za slučaj premeštanja ili zadržavanja zaposlenih, outsourcing politike itd.

Analiza politika iz oblasti beneficija

Analiza politika iz oblasti beneficija sadrži: analiza svih vrsta benefita (automobili, mobilni telefoni, životno osiguranje, privatno penzijsko i privatno zdravstveno osiguranje, društvene aktivnosti, pokloni za posebne prilike, sportske aktivnosti, itd.) po kategorijama radnih mesta, troškovima i mogućnostima korišćenja.

Kontakt

Ivana Veličković

Viši menadžer, People & Organisaton, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Menadžer, People & Organisation, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Nikola Vranjin

People & Organisation, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: