Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Izveštaj o kompenzacijama i beneficijama

PayWell istraživanje o zaradama i beneficijama predstavlja osnovu prilikom planiranja efektivnog sistema naknada u kompanijama koje žele da privuku, motivišu i zadrže najkvalitetnije zaposlene.

Izveštaj o kompenzacijama i beneficijama pruža pregled politika i trendova iz oblasti kompenzacija i beneficija koje kompanije praktikuju na srpskom tržištu. Izveštaj analizira trendove za celokupno tržište i svaki sektor posebno, kao i po različitim kategorijama osoblja.

Analiza politika iz oblasti kompenzacija

Rezultati istraživanja koriste kompanijama pri utvrdjivanju naknada, ocenjivanja učinka zaposlenih, uskladjivanju  zarada, vezivanja plata za stranu valutu(RSD/EUR), odredjivanju fiksnih bonusa (topli obrok prevoz regres 13 plata), varijabilnih bonusa, početne zarade, odmora, prekovremenog rada i fleskibilnog randog vremena, naknada za  slučaj premeštanja ili zadržavanja zaposlenih, putsourcing politike itd.

Analiza politika iz oblasti beneficija

Analiza politika iz oblasti beneficija daje kompanijama uvid u vrste benefita (automobili, mobilni telefoni, životno osiguranje, privatno penzijsko i privatno zdravstveno osiguranje, društvene aktivnosti, pokloni za posebne prilike, sportske aktivnosti, itd.) po kategorijama radnih mesta, troškovima i mogućnostima korišćenja.

Kontakt

Ivana Veličković

Ivana Veličković

Viši menadžer, People & Organisaton, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Sanja Đorđević

Sanja Đorđević

Konsultant, People and Organisation, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: