Prijavite se za učešće

Ovim putem želimo da vas pozovemo da se prijavite za učešće u PayWell Istraživanju zarada i beneficija.

Pored izveštaja o zaradama i kompenzacijama i beneficijama ove godine uvodimo nove tipove izveštaja i način pristupa rezultatima istraživanja. Novina ove godine su Executive & Expat izveštaj (E&E izvestaj) koji se odnosi samo na naknadu top menadžmenta i pakete benefita koji se nude expatima. Pored toga, u okviru izveštaja o kompenzacijama i beneficijama, uključujemo i 20 Saratoga pokazatelja. E&E izveštaj, kao i 20 Saratoga pokazatelja bi ušli u PayWell paket bez dodatne naknade.

Za više detalja pogledajte PayWell i E&E broušure.

 

Dinamika sprovođenja istraživanja:

1. Korak – Prijava za učešće

Svoju prijavu za učešće u istraživanju možete poslati na mail rs_paywell@pwc.com. Krajnji rok za prijavu za učešća je 28.09.2020.

2. Korak –  Radionica za uparivanje pozicija i prikupljanje podataka

Kako bismo se osigurali da učesnici u istraživanju pravilno upare svoje pozicije i u skladu sa PayWell metodologijom, tokom aprila organizovaćemo radionice na kojima ćemo proći kroz instrukcije za pravilno uparivanje pozicija. Dodatno, individualno sa svakim učesnikom PayWell istraživanja proći ćemo korak po korak kroz sve elemente upitnika potrebne za uspešnu realizaciju procesa prikupljanja podataka.

3. Korak – Popunjavanje upitnika

Nakon radionice biće dostavljeni upitnici za prikupljanje podataka, kao i PayWell katalozi za uparivanje pozicija. PwC tim u svakom trenutku stoji na raspolaganju za podršku pri prikupljanju podataka i prilikom procesa uparivanja pozicija. Rok za dostavljanje popunjenih upitnika je 6.11.2020.

4. Korak – Analiza podataka i izveštavanje

Nakon prijema upitnika PwC tim vrši finalnu proveru i pripremu podataka za obradu, nakon verifikacije podataka izvršiće se obrada. PayWell paket izveštaja biće isporučen u decembru. 

 

Kompletan paket PayWell izveštaja sadrži:

Objašnjenje metodologije

Predstavlja metodološki opis izveštaja Istraživanja o zaradama, kompenzacijama i beneficijama, kao i instrukcije za tumačenje izveštaja.

View more

Izveštaj o zaradama po radnim mestima

Izveštaj po radnim mestima sadrži statističke podatke o zaradama za više od 500 radnih mesta. Izveštaji su kreirani za celokupno tržište i za svaki sektor posebno.

View more

Individualni izveštaj o zaradama

Predstavlja interaktivni sektorski izveštaj koji daje komparativni prikaz vaših zarada sa zaradama iz relevantnog industrijskog sektora.

View more

Sumarni izveštaj o zaradama

Ovaj paket izveštaja sastoji se iz četiri tipa izveštaja koji daju statistički prikaz podataka o osnovnim i ukupnim zaradama, na mesečnom i godišnjem nivou. Izveštaji su kreirani za celokupno tržište i za svaki sektor posebno.

View more

Izveštaj po razredima

Pruža uvid u podatke o zaradama za grupe radnih mesta klasifikovanih u PayWell razrede. Izveštaji su kreirani za celokupno tržište i za svaki sektor posebno.

View more

Prilagođen izveštaj

Prilagođen izveštaj vam omogućava da odaberete najmanje tri kompanije sa čijim podacima želite da se uporedite.

View more

Izveštaj o kompenzacijama i beneficijama

Sadrži opis i statističke podatke, za celokupno tržište i svaki sektor posebno, koji se odnose na politike iz oblasti kompenzacija i beneficija na srpskom tržištu.

View more

PayWell katalog

PayWell katalog sa opisima poslova za više od 1,000 radnih mesta.

View more

 

Korisnicima izveštaja obezbeđena je i podrška od strane PwC tima prilikom tumačenja izveštaja.

Kontakt

Ivana Veličković

Ivana Veličković

Viši menadžer, People & Organisaton, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vera Stević

Vera Stević

Viši konsultant, People & Organisation, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: