Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Saratoga istraživanje

Identifikujte strateški uticaj vaših zaposlenih. Uporedite se sa referentnim kompanijama na tržištu.

Saratoga je jedinstveni HR metrički sistem za merenje i benčmarking ljudskog kapitala. Saratoga vam pomaže da identifikujete strateški uticaj vaših zaposlenih, kao i da se uporedite sa referentnim kompanijama na tržištu. 

Šta podrazumeva Saratoga metodologija?

  • Set od preko 200 ključnih indikatora performansi (KPIs) tj. pokazatelja koji mere efikasnost ljudskog kapitala. Set metrika koje Saratoga koristi konstantno se nadograđuju i kaskadiraju, tako da možemo analizirati i opšte pokazatelje, ali i ući u detaljnije analize. Klikom na link Saratoga pokazatelji možete pogledati primer pokazatelja i tema kojima se bavi Saratoga.
  • Definisanje načina prikupljanja podataka. Korišćenjem egzaktnih definicija osiguravamo se da posedujemo podatke kojima možemo da verujemo i koji su uporedivi sa drugim kompanijama sa tržišta.
  • Bazu podataka – obuhvata podatke od preko 2,600 kompanija iz raznovrsnih sektora sa tržišta Evrope, Amerike i Azije.

Pitanja i izazovi sa kojima Saratoga može da vam pomogne:

  • Koji su pravi KPI-jevi za moju organizaciju?
  • Kako mogu da prikažem uticaj HR strategije na biznis?
  • Koliko smo troškovno i vremenski efikasni?
  • Da li je HR funkcija efektna i efikasna?
  • Koliki mi je povraćaj na investicije u zaposlene?
  • Gde su prilike za promenu, smanjenje troškova i transformaciju u okviru funkcija podrške?
  • Sa kim treba da se poredim i šta je najbolja praksa na tržištu?

Saratoga istraživanje se uspešno sprovodi na svetskom tržištu već 15-tu godinu za redom, a ove godine Saratogu realizujemo i u Srbiji. Ukoliko ste zainteresovani da budete deo Saratoga istraživanja i  dostavite svoje podatke, a zatim i dobijete izveštaj u kome ćete moći da svoje podatke uporedite sa podacima sa tržišta pročitajte više o Saratoga Srbija 2018

Benefiti

Ukoliko ste deo HR funkcije Saratoga istraživanje će vam pružiti:

Činjenice

Saratoga će vam pomoći da elemente HR-a i ljudskog kapitala koji se smatraju kvalitativnim i nemerljivim „prevedete“ u merljive kvantitativne indikatore - jezik koji Top Menadžeri i Finansijski direktori dobro razumeju.

Prikaz uticaja HR funkcije na celokupno poslovanje

Kvantitativni podaci koji pokazuju uticaj HR funkcije i usklađenost i doprinos HR procesa poslovnoj strategiji.

Oblasti za unapređenje

Prikupljeni podaci pomoći će vam u postavljanju prioriteta i fokusa. Imaćete pristup najboljim praksama, identifikovati oblasti za smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i unapređenje usluga.

Analizu efektivnosti HR funkcije

Osnova pomoću koje ćete moći da merite efektivnost HR funkcije, ljudskog kapitala i implementiranih HR programa.   

Ukoliko ste na menadžerskoj poziciji Saratoga će vam pomoći:

Da uporedite učinak vaše kompanije sa konkurencijom i najboljim referentnim praksama sa tržišta

Objektivni podaci konkurencije i najbolji primeri sa tržišta, pružaju osnovu za pravljenje poslovnih prioriteta, a sve u cilju unapređenja poslovanja, stvaranja opipljivih rezultata, i kreiranja kompetetivnih prednosti.

Da kvantifikujete oblasti koje su se tradicionalno smatrale „nemerljivim“ 

Saratoga omogućava bolji uvid u ovakve oblasti i daje konkretne informacije koje podržavaju donošenje odluka u oblastima kao što su ponašanje zaposlenih, liderstvo, učenje i razvoj i sl.

Da identifikujete prilike za poboljšanje i na najnižim organizacionim nivoima.

Posedovanje alata pomoću kojih ćete razumeti ponašanje organizacije znači posedovanje alata za sprovođenje promena.  Saratoga pruža konzistentan okvir za prikupljanje, merenje i praćenje podataka o ljudskom kapitalu. 

Kontakt

Ivana Veličković

Ivana Veličković

Viši menadžer, People & Organisaton, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: