Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Saratoga istraživanje

Česta pitanja

Saratoga je jedinstveni HR metrički sistem za merenje i benčmarking ljudskog kapitala. Saratoga vam pomaže da identifikujete strateški uticaj vaših zaposlenih, kao i da se uporedite sa referentnim kompanijama na tržištu.

Šta dobijam učešćem u Saratoga istraživanju?

Učešćem u Saratoga istraživanju dobićete izveštaj pomoću koga možete analizirati strateški uticaj vaših zaposlenih kao i doprinos HR funkcije na celokupno poslovanje. Moći ćete da izmerite efektivnost i efikasnost HR funkcije i ljudskog kapitala, kao i da identifikujete oblasti rizika i neefikasnosti. Bićete u prilici da uporedite Vaš učinak sa konkurencijom i najboljim praksama sa tržišta. Identifikovaćete prilike za poboljšanje i unapređenje svih organizacionih struktura, kao i smanjenje troškova unutar kompanije.

View more

Kako mogu da se prijavim za istraživanje?

Kako biste se prijavili, potrebno je samo da pošaljete potvrdu da ste zainteresovani za učešće u Saratoga istraživanju, na adresu nikola.vranjin@rs.pwc.com.

View more

Koliko vremena treba da odvojim za istraživanje?

Potrebno vreme neophodno za istraživanje, zavisi od interne dostupnosti podataka potrebnih za istraživanje. U slučaju kada Vam je većina podataka lako dostupna, za manje od jednog radnog dana možete popuniti upitnik sa svim potrebnim podacima. U februaru ćemo organizovati Saratoga radionicu na kojoj ćemo korak po korak prolaziti svaki element za koji je potrebno dostaviti podatke. Tokom popunjavanja Saratoga upitnika, možete računati na dodatnu pomoć od strane PwC tima, kako bismo se osigurali da možete brzo i lako popuniti sve tražene podatke.

View more

Da li mogu da dobijem izveštaj, a da ne učestvujem u istraživanju?

Kompanije koje ne učestvuju u istraživanju, mogu kupiti Saratoga paket izveštaja. U skladu sa vašim potrebama možemo kreirati ponudu koja vam najviše odgovara. Međutim uvek je naša preporuka da učestvujete u istraživanju, jer prolaskom kroz ceo proces dobijate dubinsko razumevanje podataka i na koji način možete da ih koristite, a takođe i cena samog izveštaja je značajno pristupačnija za kompanije učesnice. 

View more

Šta ako nemam potrebne podatke za Saratoga istraživanje?

Saratoga upitnik popunjava se podacima koje imate dostupne i do kojih možete da dođete. Naša preporuka je da kompanije u upitnik unesu sve potrebne podatke, kako bi izveštaji bili relevantniji i detaljniji, međutim ukoliko određene podatke ne posedujete to vas ne ograničava da učestvujete u istraživanju. 

View more

Šta ako forma mojih podataka ne odgovara formi definisanoj Saratoga istraživanjem?

Tokom istraživanja u svakom trenutku možete računati na pomoć PwC konsultanta, bez obzira na izazov sa kojim se susrećete. Zajedno ćemo pronaći najbolje rešenje kako da vašu formu podataka prilagodimo potrebnoj formi.

View more

Koje industrijske sektore obuhvata Saratoga istraživanje?

Saratoga istraživanje je primenjivo na sve industrijske sektore i ima za cilj obuhvatanje što većeg broja istih. Broj industrijskih sektora i veličina sektora zavisiće od broja kompanija učesnica. Neki od standardnih sektora koje ćemo ispitivati jesu: Bankarski, Informacioni i Telekomunikacioni, Sektor maloprodaje, Sektor robe široke potrošnje, Industrijski i drugi sektori. Pored sektorskih izveštaja Saratoga izveštaj daje i pregled rezultata za celokupno tržišta.

View more

Kako mogu da budem siguran da će moji podaci ostati poverljivi?

Sve informacije dobijene od učesnika kroz istraživanje će biti tretirane kao strogo poverljive. Sa svakim učesnikom biće potpisan ugovor o poverljivosti podataka. Svaki upitnik biće zaštićen šifrom. Na istraživanju će raditi ograničen broj PwC konsultanata, jedino će oni imati pristup dobijenim podacima. Dobijeni podaci će biti statistički obrađeni i prikazani isključivo kao statistički pregled. 

View more

Kontakt

Ivana Veličković

Ivana Veličković

Viši menadžer, People & Organisaton, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100