Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Saratoga Srbija 2018

Saratoga je jedinstveni HR metrički sistem za merenje i benčmarking ljudskog kapitala. Saratoga vam pomaže da identifikujete strateški uticaj vaših zaposlenih, kao i da se uporedite sa referentnim kompanijama na tržištu. 

Dinamika

1. Korak – Prijava

Svoju prijavu za učešće u istraživanju možete poslati do 30. marta 2018. na mail nikola.vranjin@rs.pwc.com

2. Korak – Radionica za popunjavanje podataka

Ispravno prikupljanje podataka predstavlja ključni korak kako bismo se osigurali da krajnji izveštaj sadrži relevantne podatke koji će biti uporedivi između različitih kompanija. Kako bismo se osigurali da se podaci prikupljaju u skladu sa Saratoga metodologijom tokom aprila organizovaćemo radionice na kojima će se korak po korak prolaziti svaki element za koje je potrebno dostaviti izveštaj.

3. Korak – Popunjavanje upitnika

Nakon radionice biće vam dostavljen upitnik za prikupljanje podataka. PwC tim u svakom trenutku stoji na raspolaganju za podršku pri prikupljanju. Rok za dostavljanje popunjenih upitnika je 31.maj 2018. Nakon prijema upitnika PwC tim vrši finalnu proveru i pripremu podataka za obradu.

4. Korak – Izveštavanje

Nakon prikupljanja i verifikacije podataka izvršiće se obrada. Finalni izveštaj biće isporučen u julu. Kao izveštaj svaka kompanija učesnica dobiće:

  • Saratoga metodologiju za tumačenje i analizu podataka 
  • Detaljni izveštaj sa opisima svih pokazatelja u istrazivanju, njihovom primenom i inputima vezanim za tumačenje podataka
  • Individualni izveštaj sa prikazom podataka učesnika u poređenju sa uporednom grupom. 
  • 1 konsultantski sat sa PwC timom na kome se vrši tumačenje izveštaja i rezultata. 
  • Novo: Izveštaj koji kroz primenu tabela i grafika ističe glavne zaključke vezano za rezultate učesnika.

Naknada

U nastavku možete naći različite pakete izveštaja koje imamo u ponudi. 

Celokupan izveštaj

Podrazumeva izveštaj za sve pokazatelje koje je istraživanje obuhvatilo i uporedne podatke za celokupno tržište i pojedinačne sektore. Cena ovog izvestaja, bez PDV-a, iznosi 2900 EUR.

View more

Sektorski izveštaj

Podrazumeva izveštaj za sve pokazatelje koje je istraživanje obuhvatilo za jedan industrijski sektor. Cena ovog izvestaja, bez PDV-a, iznosi 1850 EUR.

View more

Osnovni izveštaj

Podrazumeva izveštaj za 15 osnovnih pokazatelja za celokupno tržište ili jedan industrijski sektor.
Cena ovog izvestaja, bez PDV-a, iznosi 1050 EUR.

View more

Na stranici Saratoga pokazatelji možete videti informacije vezane za pokazatelje koji se prikupljaju. 

Kontakt

Ivana Veličković

Ivana Veličković

Viši menadžer, People & Organisaton, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100