Poresko savetodavne usluge

Porez na dobit preduzeća

Podsticaji i stimulacije za ulaganja u Srbiji

Sistem za oporezivanje dobiti pravnih lica u Republici Srbiji nudi investitorima brojne poreske podsticaje koji ohrabruju određeno ponašanje investitora i podržavaju pojedine sektore privrede. Najčešći oblik poreskog podsticaja je poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva, a tu su i podsticaji za određene sektore privrede i regione.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Spajanje, pripajanje i preuzimanje

Naš stručni tim specijalizovan za poreska pitanja pruža čitav spektar poreskih i pravnih usluga savetovanja učesnicima u transakcijama spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća (M&A). Pravilnom procenom poreskog rizika u transakcijama M&A buduća poreska opterećenja se mogu smanjiti, a sve mogućnosti za optimizaciju poreza mogu se prepoznati i iskoristiti.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Human resources usluge

Naš tim HR specijalista u Srbiji sarađuje sa stranim i domaćim kompanijama, i pomaže im u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima.

Više o
Human resources usluge

Tax and Legal Alerts

PwC eksperti redovno prate promene u zakonodavstvu Republike Srbije i informišu klijente o izmenama u ovom biltenu.

Više o
Tax and Legal Alerts

Kontakt

PwC Srbija Kancelarija
Tel: (+381) 11 3302 100
E-mail

Pratite nas: