Pomoć u komunikaciji sa poreskim organima

 

Poslednjih godina bili smo svedoci intenzivirane aktivnosti na pregledu poslovanja preduzeća u različitim sektorima privrede od strane nadležnih organa. Zbog posledica ekonomske krize u svetu, kao i problema sa kojima se srpska privreda suočava koji stvaraju pritisak na sredstva u budžetu, ovlašćena službena lica Poreske uprave će se verovatno ponašati sve „agresivnije“ u komunikaciji sa poreskim obveznicima poreza na dobit preduzeća.

Naša usluga pomoći u komunikaciji sa poreskim organima obuhvata:

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: