Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Benchmarking analiza

 

Svrha benchmarking analize je da se utvrdi da li su transakcije sa povezanim licima koje su bile predmet provere obavljene u skladu sa principom „van dohvata ruke“ putem identifikovanja i korišćenja uporednih informacija o kompanijama, cenama i maržama.

 

 Stanje u vašem preduzeću:

  • Potrebna vam je pomoć u upravljanju poreskim rizikom transfernih cena odnosno u dobijanju potkrepljujućih dokaza o tome da cena/stepen profitabilnosti koji su ostvareni u okviru transakcije sa povezanim stranama odgovaraju tržišnim odnosno internim cenama.

Naše usluge:

  • Obezbeđivanje adekvatnih uporednih informacija za potrebe verifikovanja primenjene metode obrazovanja transfernih cena kako bi se utvrdilo da li su transakcije sa povezanim licima izvršene u skladu sa principom „van dohvata ruke“;
  • Pomoć u identifikovanju raspona cena u skladu sa principom „van dohvata ruke“/stepena profitabilnosti ostvarenog u transakcijama sa povezanim stranama kroz njihovo poređenje sa odgovarajućim tržišnim uporednim podacima i adekvatno dokumentovanje primenjene metodologije i rezultata analize;
  • Pomoć u saopštavanju rezultata benchmaring analize nadležnim poreskim organima.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: