Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Pomoć u rešavanju sporova sa poreskom upravom i podnošenju žalbi na rešenja

 

Svaki poreski obveznik ima pravo da podnese žalbu na rešenje poreske uprave o proceni poreskih obaveza odnosno naplati poreza.
Preduzeće može podneti žalbu ukoliko sumnja da je počinjena povreda propisa i procedura od strane poreskih organa. Uslovi koji dopuštaju odnosno uskraćuju pravo na žalbu su brojni. Žalbe mogu imati različitu formu, zavisno od predmeta žalbe, a podnose se u skladu sa definisanim instrukcijama i vremenskim rokom.
Žalba se može posmatrati i kao zahtev za preispitivanje odluke, situacije u kojoj se poreski obveznik nalazi, kao i efekata sudske presude.

 

Stanje u vašem preduzeću:

  • Potrebna vam je pomoć eksperata u zaštiti vaših prava kao poreskog obveznika;
  • Želite da budete sigurni da ne plaćate veći porez nego što je potrebno;
  • Želite da istražite mogućnost za preispitavanje odluka poreskih organa zbog eventualne povrede propisa odnosno propusta da se u obzir uzmu sve relevantne informacije;
  • Želite da povećate stepen svog znanja i kompetencija u komunikaciji (pismenoj i usmenoj) sa poreskim organima;
  • Želite da u postupku rešavanja sporova sa poreskom upravom ostvarite uštede u smislu vremena i novca.

Naše usluge:

  • Pomoć u definisanju optimalnog pristupa u postupku rešavanja spora i izradi nacrta teksta žalbe na osnovu najboljih odnosno najrelevantnijih argumenata;
  • Pomoć u realizaciji najbolje strategije koja će se koristiti prilikom sastavljanja žalbe, a koja će odraziti najjače argumente sa poresko-pravnog i praktičnog stanovišta;
  • Zastupanje preduzeća pred poreskim organima.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Pratite nas: