Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Obračun odloženog poreza

 

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) zahtevaju da pravna lica u svojim finansijskim izveštajima iskazuju tekuća i odložena poreska sredstva i obaveze. Odloženo oporezivanje predstavlja računovodstveni koncept (poznat i kao budući porez na dobit) koji označava buduće poresko sredstvo ili obavezu nastalu iz privremenih razlika, odnosno razlike u vremenu priznavanja sredstava i obaveza radi obračuna njihove knjigovodstvene vrednosti odnosno radi obračuna poreza.
MSFI nisu rado primenjivani od strane zaposlenih na poslovima računovodstva – specifična terminologija i koncept oporezivanja znaju da budu uzrok zabune i nezadovoljstva lica koja se bave obračunom odloženog poreza. Zaposleni u službi računovodstva često imaju probleme sa primenom MSFI u praksi.

 

 Stanje u vašem preduzeću:

  • Želite da unapredite stručna znanja zaposlenih (u službi računovodstva) u oblasti odloženog oporezivanja;
  • Želite da podignete svest o konsekvencama odloženog oporezivanja na dnevna knjiženja;
  • Želite da osigurate da odložena poreska sredstva/obaveze budu propisno obračunati i prikazani u finansijskim izveštajima;
  • Želite da istražite mogućnosti za efikasnije planiranje kao i da razumete konsekvence odloženog oporezivanja.

 Naše usluge:

  • Organizovanje obuke koja će biti prilagođena potrebama preduzeća, nivou znanja i iskustvu zaposlenih na poreskim i računovodstvenim poslovima;
  • Obračun odloženih poreskih sredstava/obaveza u skladu sa MSFI za potrebe pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja;
  • Pregled obračuna odloženog poreza izvršenog od strane preduzeća u skladu sa MSFI kao i za potrebe internog izveštavanja;
  • Savetovanje o implikacijama odloženog oporezivanja na buduće transakcije i stavke koje će biti iskazane u finansijskim izveštajima;
  • Analiza specifičnih pitanja odloženog poreza i identifikovanje eventualnih rešenja.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: