Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Poresko strukturiranje za inostrana pravna lica koja osnivaju preduzeće u Srbiji

 
Usluge poreskog strukturiranja za strana pravna lica koja osnivaju preduzeće u Srbiji osmišljene su sa idejom da se kompanijama sa sedištem u inostranstvu pomogne u kreiranju efikasnog poreskog modela za potrebe osnivanja, funkcionisanja i prodaje poslovanja u Srbiji.
Svaka faza životnog ciklusa investicije, od odabira lokacije preduzeća i njegove pravne forme do vrste i oblika poslovanja i kasnije njegovog otuđenja putem prodaje akcija ili sredstava, ima poreske konsekvence i rezultira poreskom obavezom.
Da bi se kreirala efikasna poreska strategija sve treba vrlo pažljivo isplanirati pre ulaska na srpsko tržište.
PwC može da vam ponudi prilagođena rešenja u skladu sa potrebama vašeg poslovanja. Naš multidisciplinarni tim stručnjaka poseduje bogato iskustvo u oblasti poreskog strukturiranja za strana pravna lica koja osnivaju preduzeće u Srbiji neophodno za efikasno i nesmetano osnivanje preduzeća u skladu sa zakonskom regulativom.

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Treba da stvorite poreski optimalnu strukturu ulaganja u Srbiji i istovremeno realizujete ukupne poslovne ciljeve preduzeća i akcionara;
 • Želite da ispunite zahteve zakonske regulative i poslujete u skladu sa propisima Republike Srbije;
 • Želite da iskoristite pogodnosti poreske regulative u Srbiji, kao i pogodnosti koje pruža mreža bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Želite da obezbedite repatrijaciju dobiti uz manje troškove poreza;
 • Želite da obezbedite fleksibilno i poreski optimalno finansiranje dugom/kapitalom;
 • Želite efikasno i uspešno upravljanje poreskim rizicima.

Naše usluge:

 • Obavljanje analize i davanje preporuka o najadekvatnijoj pravnoj formi preduzeća za potrebe započinjana poslovanja, imajući u vidu vaše poslovne ciljeve;
 • Odabir jurisdikcije i pravne forme preduzeća koja obezbeđuje repatrijaciju dobiti uz manje troškove poreza;
 • Uspostavljanje efikasne i fleksibilne strukture finansiranja sa poreskog aspekta;
 • Analiza mogućnosti da se iskoriste poreski stimulansi u Srbiji, kao i pogodnosti koje pruža mreža bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Obavljanje analize i davanje preporuka o najefikasnijoj poreskoj strategiji za prodaju poslovanja;
 • Potpuna podrška u realizaciji poreskog strukturiranja za inostrana pravna lica koja osnivaju preduzeće u Srbiji.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: