Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Podsticaji i stimulacije za ulaganja u Srbiji

 

Sistem za oporezivanje dobiti pravnih lica u Republici Srbiji nudi investitorima brojne poreske podsticaje koji ohrabruju određeno ponašanje investitora i podržavaju pojedine sektore privrede. Najčešći oblik poreskog podsticaja je poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva, a tu su i podsticaji za određene sektore privrede i regione. Pažljiv odnos prema raspoloživim poreskim podsticajima i njihovo korišćenje mogu da doprinesu smanjenju efektivne stope poreza na dobit pravnih lica.
Pomoć preduzeća PwC ogleda se u analizi modela poslovanja, toka proizvoda, dokumentacije, kao i u savetovanju klijenata o raspoloživim poreskim podsticajima i načinima za njihovo dobijanje. Osim pomenutog, mi nudimo pomoć i u prikupljanju i izradi tražene dokumentacije.

 

Stanje u vašem preduzeću:

  • Potreban vam je savet o tome kako da ispunite uslove Republike Srbije za dobijanje poreskih podsticaja;
  • Potrebna vam je pomoć kako da na najbolji i najefikasniji način iskoristite sve raspoložive poreske podsticaje i stimulanse u sadašnjem i budućim periodima;
  • Želite manju efektivnu poresku stopu;
  • Želite promenu poreske situacije, i to u smislu pretvaranja gubitaka u dobitke;
  • Potrebna vam je pomoć u ostvarivanju značajnih poreskih ušteda predviđenih za velike investitore i sektore koji posluju u nerazvijenim regionima.

Naše usluge:

  • Utvrđivanje poreskih podsticaja i stimulacija koji stoje na raspolaganju preduzeću;
  • Pomoć u razumevanju uslova neophodnih za dobijanje poreskih podsticaja i stimulacija;
  • Savetovanje o tome kako da na najbolji način iskoristite poreske podsticaje, i to sa aspekta njihovog oblika i trenutka kada će biti iskorišćeni;
  • Pregled dokumentacije radi utvrđivanja da li preduzeće zadovoljava uslove za korišćenje poreskih podsticaja;
  • Konsultacije o poreskim konsekvencama i alternativnim rešenjima u slučaju da preduzeće ne ispunjava uslove za korišćenje željenih poreskih podsticaja.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: