Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Upravljanje dobrovoljnim obelodanjivanjem podataka

 

Program dobrovoljnog obelodanjivanja podataka (Voluntary Disclosures Program) omogućava poreskim obveznicima da isprave grešku odnosno izmene netačan ili nepotpun podatak ili, pak, obelodane informaciju koju nisu prethodno prijavili Poreskoj upravi, a da protiv njih ne bude izrečena kazna odnosno pokrenut krivični postupak.
Premda zakonska regulativa u Srbiji ne priznaje Program dobrovoljnog obelodanjivanja podataka, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji u određenim okolnostima dopušta da poreski obveznik ispravi grešku odnosno izmeni neku drugu poresku informaciju koja u prethodnom periodu nije prijavljena Poreskoj upravi, a koja može da utiče na stanje poreskog obveznika.

 

Stanje u vašem preduzeću:

  • Potrebno vam je bolje razumevanje poreskih konsekvenci specifičnih pitanja, kao i načina njihovog rešavanja;
  • Rukovodstvu stečenog preduzeća je potrebna pomoć u razmatranju i rešavanju poreskih pitanja i rizika utvrđenih u postupku analize poslovanja preduzeća;
  • Želite da osigurate da ispravljeni podaci i dokumentacija budu u skladu sa poreskim propisima;
  • Želite da osigurate da svi poreski i zakonski instrumenti budu iskorišćeni na najefikasniji način;
  • Potrebne su vam smernice i pomoć tokom čitavog postupka obelodanjivanja podataka.

Naše usluge:

  • Analiza eventualnog spornog poreskog pitanja identifikovanog od strane preduzeća ili u postupku provere usaglašenosti poslovanja preduzeća sa poreskim propisima, savetovanje o konsekvencama spornog pitanja i raspoloživim sredstvima za njegovo dobrovoljno obelodanjivanje;
  • Kreiranje optimalne strategije i izrada njenog detaljnog plana;
  • Priprema odnosno pregled poreskih podataka za prijavljivanje;
  • Upravljanje procesom obelodanjivanja podataka i praćenje komunikacije sa poreskim organima;
  • Podrška u toku pregleda poslovnih knjiga poreskog obveznika od strane poreske inspekcije.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Pratite nas: