Poresko strukturiranje za domaća pravna lica koja osnivaju preduzeće u inostranstvu

 

Preduzeća sve više posluju na regionalnom i međunarodnom nivou, te postoji potreba za širenjem poslovanja izvan granica Srbije i jačanjem prisustva na stranim tržištima.
Širenje na druga tržišta povlači sa sobom mnoga regulatorna i poreska pitanja, pa je potrebno stvoriti poreski optimalnu strukturu ulaganja i istovremeno realizovati ukupne poslovne ciljeve preduzeća i akcionara.
Prilikom osnivanja preduzeća u inostranstvu osnovni ciljevi su da se sa poreskog aspekta obezbedi potpuna usaglašenost poslovanja sa domaćom zakonskom regulativom, da se iskoriste poreski stimulansi (i na domaćem tržištu i u skladu sa sporazumom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja), kao i da se minimiziraju ukupni troškovi poreza za grupu.
PwC Srbija je deo globalne mreže PwC preduzeća, stoga možemo da vam pružimo savete i uputstva u vezi sa poreskim konsekvencama osnivanja preduzeća u ma kojem delu sveta.

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Potrebno je da stvorite poreski optimalnu strukturu ulaganja u inostranstvu i istovremeno realizujete ukupne poslovne ciljeve preduzeća i akcionara;
 • Želite da smanjite efektivnu poresku stopu za grupu;
 • Želite da ispunite zahteve poreske regulative i u svim zemljama poslujete u skladu sa propisima;
 • Želite da uspostavite efikasnu strukturu finansiranja sa aspekta poreza;
 • Želite da maksimizirate tokove gotovine nakon oporezivanja svođenjem eventualnih odliva po osnovu poreza na najmanju moguću meru;
 • Želite da obezbedite repatrijaciju dobiti uz minimalne troškove poreza;
 • Želite da iskoristite poreske stimulanse u Srbiji i pogodnosti koje pruža mreža bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Želite da obezbedite nesmetano i sa aspekta troškova efikasno širenje na strana tržišta.

Naše usluge:

 • Obavljanje analize i davanje preporuka u pogledu alternativnih modela za ekspanziju na strana tržišta (uspostavljanje novog zavisnog entiteta ili filijale, započinjanje projekta zajedničkog ulaganja i dr.);
 • Savetovanje o načinu strukturiranja međunarodnog poslovanja na način koji će sa poreskog aspekta biti efikasan radi smanjivanja ukupne efektivne poreske stope za grupu;
 • Uspostavljanje sa poreskog aspekta efikasne organizacione strukture i strukture finansiranja grupe;
 • Pomoć prilikom kupovine, prodaje ili reorganizacije preduzeća u inostranstvu;
 • Pomoć prilikom integracije strane grupe u vaše preduzeće;
 • Podrška u realizaciji poreskog strukturiranja za domaća pravna lica koja osnivaju preduzeće u inostranstvu.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: