Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Pomoć i podrška organizaciji u oblastima poreskih pitanja nakon akvizicije

 

Pomoć i podrška organizaciji u oblastima poreskih pitanja nakon akvizicije predstavlja finalni korak u postupku spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća. To je odlična prilika da poreska služba u preduzeću definiše novi pravac poslovanja što doprinosi očuvanju efikasne poreske strukture.
Postojanje uspešne poreske službe u preduzeću je od vitalnog značaja za unapređenje poslovnih interesa i smanjenje ukupnih rizika. Redovna kontrola funkcionisanja poreske službe i pomoć istoj omogućavaju preduzeću da ostvari svoje poslovne ambicije.
Klijentima pomažemo da unaprede rezultate poreskog planiranja, obračunavanja poreza, finansijskog izveštavanja i usaglašavanja sa zakonskom regulativom.

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Želite da minimizirate administrativne troškove i troškove usaglašavanja sa poreskim propisima;
 • Želite da minimizirate mogućnost nastanka greške u pogledu obračuna poreza;
 • Želite da unapređene interne kontrole i ažuriranu dokumentaciju;
 • Želite da obezbedite bolju saradnju između poreske službe i službe finansija;
 • Želite bolji kvalitet podataka i automatizaciju procesa;
 • Potrebno vam je efikasnije kretanje gotovinskog kapitala i repatrijacija dobiti;
 • Potrebna vam je pomoć u rešavanju poreskih pitanja;
 • Želite da unapredite znanje iz oblasti poreskih propisa;
 • Želite da uspostavite efikasan sistem interne kontrole;
 • Želite da ostvarite efikasnu komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama.

 Naše usluge:

 • Definisanje organizacione strukture poreske službe, funkcija i linija izveštavanja;
 • Analiza rada poreske službe;
 • Ocena stručnih kompetencija;
 • Pregled i revizija usaglašenosti sa zakonskom regulativom;
 • Pomoć u pripremi poreskih prijava i druge relevantne dokumentacije;
 • Uvođenje poreske strategije i strategije upravljanja rizicima.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Pratite nas: