Strukturiranje akvizicija i sa njima povezanih finansiranja

 
Cilj i svrha poreskog strukturiranja je da se stvori struktura koja omogućava trajno snižavanje budućih poreskih stopa po osnovu raspodele finansijskih troškova i izvrši optimizacija poreske efikasnosti u toku životnog ciklusa ulaganja (akvizicija, posedovanje imovine i repatrijacija profita, unovčavanje ulaganja).
Poreskim strukturiranjem rešavaju se svi relevantni aspekti transakcije kao što su: nadležnost nad imovinom i strategija za repatrijaciju profita, pravna forma društva i finansiranje njegove akvizicije, koraci prilikom akvizicije društva, strategija za unovčavanje ulaganja.
Istovremeno, pažnju treba usmeriti na minimizaciju troškova transakcije.

 

Ako ste u transakciji DRUŠTVO STICALAC:

 • Želite da steknete bolje razumevanje poreskih posledica poslovne promene;
 • Želite da sa poreskog aspekta uspostavite efikasnu strukturu akvizicije sa optimiziranom poreskom stopom koja omogućava kretanje gotovinskog kapitala i repatrijaciju;
 • Želite da sa poreskog aspekta uspostavite efikasnu finansijsku strukturu koja omogućava niže troškove finansiranja;
 • Želite da smanjite rizik od međunarodnog dvostrukog oporezivanja;
 • Želite da utvrdite mogućnosti za očuvanje povoljnih poreskih atributa.

Ako ste u transakciji CILJNO DRUŠTVO:

 • Želite optimizaciju efektivne poreske stope;
 • Želite optimizaciju troškova finansiranja;
 • Želite smanjene ukupne troškove poreza;
 • Želite usaglašavanje sa poreskim propisima;
 • Želite ispitivanje mogućnosti za poresko planiranje;

Naše usluge:

 • Pomoć u razumevanju komercijalnih ciljeva i osnovnih pokretača aktivnosti akvizicije;
 • Analiza ukupnih poreskih posledica planirane akvizicije;
 • Određivanje pravne strukture akvizicije i optimizacija poreskog položaja društva u skladu sa njegovom integracionom strategijom;
 • Rešavanje pitanja dvostrukog oporezivanja;
 • Razmatranje efekata obračuna poreza;
 • Minimiziranje poreza i troškova transakcije;
 • Utvrđivanje mogućnost za priznavanje finansijskog troška kao odbitne stavke;
 • Utvrđivanje i očuvanje poreskih atributa kao što su poreski gubici i poreski krediti;
 • Utvrđivanje mogućnosti za restrukturiranje i reorganizaciju društva.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: