Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Pomoć i podrška u sprovođenju akvizicija

 

Pomoć i podrška u sprovođenju akvizicija ima za cilj da obezbedi efikasnu poresku strukturu planirane akvizicije koja je utvrđena prilikom strukturiranja poreza.
Pažljivo sprovođenje planirane akvizicije može se značajno odraziti na buduću efektivnu poresku stopu, troškove usklađivanja sa poreskim propisima i mogućnost korišćenja poreskih atributa.

 

Ako ste u transakciji DRUŠTVO STICALAC:

 • Želite da pri akviziciji vaše poreske obaveze budu usaglašene sa zakonskom regulativom;
 • Želite da obezbedite efikasno finansiranje sa aspekta oporezivanja;
 • Želite da minimizirate administrativne troškove kao i vreme koje rukovodstvo provede na projektu;
 • Želite da rešite poreska pitanja i pitanja u oblasti rizika koja su identifikovana u postupku analize poslovanja.

Ako ste u transakciji CILJNO DRUŠTVO:

 • Želite da pružite dodatno uveravanje da su sve poreske obaveze uredno izmirene;
 • Želite da obezbedite pomoć zaposlenima u poreskom odeljenju.

Naše usluge:

 • Pregled poreskih prijava podnetih od strane društva sticaoca i ciljnog društva kao i pregled druge finansijske i pravne dokumentacije;
 • Priprema i predaja relevantnih poreskih prijava;
 • Izrada nacrta odnosno pregled relevantnih ugovora;
 • Izrada detaljnog obračuna raspoloživih poreskih atributa i njihovo korišćenje;
 • Pomoć u komunikaciji sa poreskim organima;
 • Pomoć u komunikaciji sa poreskom službom ciljnog društva;

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: