Efikasno finansiranje kompanija unutar grupe sa aspekta poreza

 

Finansiranje kompanija unutar grupe čija se sedišta nalaze u različitim zemljama može biti relativno jednostavno sa komercijalnog aspekta, ali ono sa sobom može da povlači brojna poreska pitanja kao što su pitanje poreza po odbitku, transfernih cena, utanjene kapitalizacije i druga pitanja.
Imajući u vidu pomenuto, treba pronaći način da se obezbedi kretanje gotovine između pravnih lica u skladu sa zakonskom regulativom i zahtevima deviznog poslovanja kao i uz minimalne troškove poreza.
Kompanijama kojima je potreban novi i sa aspekta oporezivanja efikasan pristup finansiranju PwC pruža čitav spektar usluga za potrebe rešavanja poreskih pitanja u oblasti finansiranja dugom i kapitalom kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Imate potrebu za finansiranjem koje će biti efikasno sa aspekta poreza;
 • Želite da povećate efikasnost službe finansija i upravljanja tokovima gotovine;
 • Želite da smanjite troškove poreza po odbitku na ostvarenu kamatu;
 • Želite da kamata bude priznata kao rashod u poreskom bilansu za potrebe oporezivanja;
 • Želite da izvršite repatrijaciju sredstava uz minimalni trošak poreza;
 • Želite da iskoristite poreske stimulanse u Srbiji i pogodnosti koje pruža mreža bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Želite da upravljate poreskim rizikom koji se odnosi na finansiranje unutar grupe (priznavanje kamate kao rashoda u poreskom bilansu).

Naše usluge :

 • Savetovanje o finansiranju dugom i kapitalom koje će biti efikasno sa aspekta poreza;
 • Pregled kreditnih aranžmana i savet u pogledu restrukturiranja postojećeg sistema finansiranja dugom unutar grupe;
 • Savetovanje o finansiranju od strane kompanija u inostranstvu koje će sa aspekta oporezivanja biti najpovoljnije, i to putem korišćenja pogodnosti koje obezbeđuju bilateralni sporazumi Republike Srbije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i uz pomoć kompanija u zemljama sa niskom efektivnom poreskom stopom na kamate;
 • Stručna pomoć u cilju priznavanja kamate kao rashoda u poreskom bilansu imajući u vidu ograničenja koja nameću utanjena kapitalizacija i transferne cene.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: