Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Analiza transfernih cena

 

Usluge savetovanja u oblasti transfernih cena odnose se na utvrđivanje ugovorenih cena u transakcijama povezanih lica unutar iste grupe (tj. između preduzeća pod zajedničkom kontrolom). Sa stanovišta oporezivanja, transakcije između povezanih strana treba da se obavljaju u skladu sa principom "van dohvata ruke" tj. po tržišnim uslovima. Svaka razlika između transfernih cena i cena u skladu sa principom "van dohvata ruke" zahteva korigovanje oporezive dobiti za potrebe obračunavanja poreza na dobit pravnih lica. Poreski obveznici su dužni da na zahtev poreskih organa podnesu prateću dokumentaciju radi utvrđivanja transfernih cena koje su primenjene u transakcijama između povezanih strana.

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Želite bolje razumevanje funkcionalnih rizika, kao i profila rizika kojem je izloženo preduzeće;
 • Želite potvrdu o tome da li se transakcije između povezanih strana obavljaju u skladu sa principom "van dohvata ruke";
 • Želite bolje razumevanje oblasti rizika radi sprovođenja korektivnih mera pre kontrole transfernih cena od strane poreske inspekcije;
 • Imate potrebu za identifikovanjem mogućnosti za optimizaciju (poreskog položaja);
 • Želite da uspostavite osnov za pripremu dokumentacije o transfernim cenama;
 • Potrebna vam je pomoć u komunikaciji sa poreskim organima u slučaju kontrole transfernih cena od strane poreske inspekcije.

Naše usluge:

 • Identifikovanje transakcija sa povezanim stranama i pomoć u njihovom razumevanju (vrste transakcija, obim transakcija, mehanizmi formiranja cena, ugovori);
 • Analiza obavljenih delatnosti, preuzetih rizika i korišćenih sredstava od strane preduzeća za potrebe razumevanja modela poslovanja i njegove uloge unutar grupe;
 • Odabir odgovarajuće metode utvrđivanja transfernih cena za potrebe procene da li su transferne cene u skladu sa principom "van dohvata ruke" (tj. u skladu sa tržišnim uslovima);
 • Identifikovanje izvora informacija o uporednim eksternim i internim cenama;
 • Pregled postojeće dokumentacije o transfernim cenama radi ocene njihove primenjivosti i prikladnosti za potrebe domaćeg preduzeća;
 • Pomoć u izradi i ažuriranju dokumentacije o transfernim cenama domaćeg preduzeća dokumentovanjem rezultata obavljene analize;
 • Pomoć u oceni konsekvenci predloženog restrukturiranja poslovanja grupe na lokalne transferne cene;
 • Pomoć za vreme pregleda poslovnih knjiga od strane poreske inspekcije.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: