Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Dokumentacija o transfernim cenama

 

Obaveza poreskog obveznika da čuva dokumentaciju o transfernim cenama nastala je po osnovu zahteva zakonske regulative o obelodanjivanju transfernih cena. S obzirom na to da je poreski obveznik dužan da obezbedi dokaz o primenjenim transfernim cenama, dokumentacija o transfernim cenama služi da pokaže da je transakcija sa povezanim stranama obavljena u skladu sa principom „van dohvata ruke“.
Mi ćemo vam pomoći da prikupite i pripremite dokumentaciju u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije. Osim toga, možemo da izvršimo pregled postojeće dokumentacije o transfernim cenama koju ste vi pripremili.
 

Stanje u vašem preduzeću:

  • Želite da identifikujete oblasti rizika po osnovu transfernih cena odnosno nedostajuće dokumentacije;
  • Potrebno vam je uveravanje da su transakcije sa povezanim stranama dokumentovane u skladu sa zahtevima domaće zakonske regulative;
  • Želite da imate dokumentaciju pripremljenu u skladu sa najboljom međunarodnom praksom /OECD Smernicama o transfernim cenama;
  • Potrebna vam je pomoć u slučaju spora sa Poreskom upravom.

Naše usluge :

  • Identifikovanje materijalno značajnih transakcija sa povezanim licima i određivanje najefikasnijeg metoda za potrebe ispunjenja zahteva domaće zakonske regulative u oblasti transfernih cena;
  • Pregled postojeće dokumentacije grupe o transfernim cenama (glavna datoteka, globalne/regionalne politike o transfernim cenama) i pomoć u njihovom prilagođavanju za potrebe korišćenja u Srbiji;
  • Priprema dokumentacije o transfernim cenama.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: