Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Podrška u procesu transformacije lanca vrednosti

 

Model transformacije lanca vrednosti osmišljen je sa idejom da kompanijama pomogne da transformišu dosadašnji način poslovanja kako bi uspešnije i efikasnije poslovale i povećale profitabilnost.
Često se dešava da kompanije u procesu transformacije strukture grupe ulažu samo u unapređenje poslovanja, pri čemu zanemaruju pitanja od šireg značaja, kao što je pitanje strukturnog planiranja poreza.
Ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata na nivou grupe zahteva integrisan pristup koji će kompanijama omogućiti ne samo korist od boljih rezultata poslovanja već i uštede po osnovu optimalne poreske strukture.
Pristup PwC koji strateško poresko planiranje čini sastavnim delom procesa transformacije lanca vrednosti omogućava kompanijama da smanje svoju ukupnu poresku stopu.

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Želite da uspostavite optimalnu strukturu grupe sa aspekta poslovanja i oporezivanja;
 • Želite da ispunite zahteve zakonske regulative i u svim zemljama poslujete u skladu sa propisima;
 • Želite da smanjite ukupnu efektivnu poresku stopu;
 • Želite da maksimizirate tokove gotovine nakon oporezivanja svođenjem eventualnih odliva po osnovu poreza na najmanju moguću meru;
 • Želite da iskoristite poreske stimulanse u Srbiji i pogodnosti koje pruža mreža bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Želite da budete ažurno informisani o relevantnim promenama u zakonskoj regulativi koje mogu uticati na vaš model poslovanja;
 • Želite da osigurate nesmetanu i sa aspekta poreza efikasnu transformaciju poslovanja.

Naše usluge:

 • Pomoć u usaglašavanju poreskog i modela poslovanja;
 • Pomoć u uspostavljanju održive i unapređene poreske strukture i povećanju tokova gotovine odnosno vrednosti za akcionare;
 • Uspostavljanje efikasnog sistema finansiranja sa aspekta oporezivanja, kao i strukture poslovanja preduzeća i grupe;
 • Pomoć u rešavanju pitanja u oblasti transfernih cena;
 • Pomoć u kreiranju i sprovođenju poreski efikasnog prekograničnog prenosa sredstava, aktivnosti i poslovanja, kao i pomoć u reorganizaciji poslovanja;
 • Pomoć u upravljanju intelektualnom svojinom i nematerijalnim ulaganjima na način koji će biti u većoj meri prihvatljiv sa aspekta poreza;
 • Pomoć u očuvanju postojećih poreskih atributa u procesu transformacije lanca vrednosti.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: