Kako da razvijamo zaposlene u doba krize?

Budžeti za obuke su smanjeni – Šta HR može da uradi da podrži učenje?

Usled pandemije Covid-19 mnoge HR inicijative su zaustavljene, a one koje su preostale su podvrgnute rigoroznom preispitivanju. Trening inicijative nisu izuzetak i menažeri u HR sektoru moraju da budu inovativni kako bi pronašli način da podrže učenje svojih zaposlenih. Svedoci smo da organizacije moraju da prilagode svoje poslovanje kako bi opstale u vremenu promena koje je teško predvideti. Da bi u tome uspele, neophodno je da zaposleni kontinuirano uče.

Kao i u ostalim oblastima poslovanja, Covid-19 kriza je jasno istakla potrebu i ubrzala promene koje su već bile započete (kao što je rad na daljinu i fleksibilno angažovanje). Isto važi i za oblast obuke i razvoja. Vanredne okolnosti u kojima se trening budžeti smanjuju nas teraju da promenimo pristup učenju naših zaposlenih. Zbog toga se ova obuka ne tiče samo kratkoročnog odgovora na krizu, nego i dugoročnih promena u L&D prioritetima. 

Kome je namenjena obuka?

Obuka je namenjena zaposlenima u HR sektoru koji su (između ostalog) odgovorni za obuku i razvoj, višim menadžerima, kao i menadžerima koji žele da nauče kako da na najbolji način podrže razvoj svojih zaposlenih.     

 


Nakon pohađanja obuke, moći ćete da:

 • Definišete L&D prioritete u skladu sa prioritetima u poslovanju kompanije i realnim potrebama zaposlenih (to može da se uradi na različitim nivoima – počevši od nivoa tima do nivoa čitave organizacije).

 • Identifikujete ključne potrebe za učenjem kod zaposlenih, a ne samo njihovu lista želja po pitanju treninga.

 • Identifikujete različite načine na koje ljudi uče (pored obuka) i kako se ove vrste učenja međusobno dopunjavaju. 

 • Ocenite vrednost neformalnog učenja na radnom mestu i podržite ga na pravi način.

 • Objasnite šta je socijalno učenje i kako ono može da se stimuliše i podrži u okviru organizacije

 • Objasnite razliku između ‘just in time’ i ‘just in case’ učenja, i osmislite ideje kako da podržite ‘just in time’ učenje.

 • Identifikujete načine na koje tehnologija može da podrži učenje kod zaposlenih.
 • Osmislite i primenite praktične ideje kojima biste podržali učenje kod svojih zaposlenih tokom perioda ekonomske krize.

Koristi od virtuelnog održavanja ove obuke

Grupisanje sadržaja u manje jedinice koje će biti obrađene tokom perioda od 10 dana pomoći će nam da izvučete maksimum iz vremena koje ulažete u ovu obuku:

 • Vreme koje provodimo na obuci se lakše uklapa u ostale vaše dnevne aktivnosti

 • Prve dve sesije biće usmerene na podizanje nivoa vašeg znanja o neformalnom učenju i razvoju na radnom mestu. Tokom ovih sesija ćemo se nadovezati na iskustvo koje posedujete, dati vam nove informacije i ideje, i unaprediti vaše veštine da ih praktično primenite tako što ćemo obrađivati praktične primere.

 • Između prve i druge sesije, počećete da radite na konkretnom primeru/izazovu iz vaše organizacije. Između druge i treće sesije radićete na svom predlogu za rešavanje ovog izazova.

 • Treća sesija će se u potpunosti baviti vašim L&D izazovima i idejama kako da ih prevaziđete.

Datum i vreme

 8. decembar (9:30h-12:30h)

11. decembar (9:30h-11:30h)

16. decembar (9:30h-11h)

Cena: 220 evra + PDV

Kontakt

Miro Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas