Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Postanite poslovni lider sa izuzetnim znanjima i veštinama u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Pribavite međunarodno priznatu kvalifikaciju CIPD

Postanite konsultant u oblasti poslovnih strategija sa bogatim iskustvom u upravljanju ljudskim resursima

 
 • Više od 1,000 polaznika obuke u zemljama CIE 
 • Međunarodno priznati sertifikat namenjen stručnjacima u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Bez obzira na to u kojoj ste fazi u razvoju karijere, kvalifikacija CIPD će vam omogućiti da se povežete sa kolegama iz struke, upoznate sa strategijom za unapređenje znanja i veština koja će vam pomoći da ubrzate put ka uspehu na poslu i ostvarite pozitivan uticaj. Sticanjem bilo koje kvalifikacije CIPD postajete član Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova.

Novi programi obuke dostupni su od jeseni 2021. godine

Trenutno smo u procesu akreditovanja novih programa obuke za sticanje novih kvalifikacija CIPD.

Novi programi obuke dostupni su od jeseni 2021. godine nakon njihovog akreditovanja. 

Ukoliko želite da pohađate obuku pre jeseni 2021. godine, možete se prijaviti da pohađate postojeće CHRM ili CHRP programe koji su na raspolaganju u našim obrazovnim centrima u zemljama CIE (više informacija možete pronaći u daljem tekstu).

Nove kvalifikacije Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova (CIPD)    

 1. poslovno su orijentisane
 2. zasnovane su na podacima - obezbeđuju znanja iz oblasti ljudskih resursa utemeljena na dokazima
 3. dostupne su putem digitalnih medija
 4. zalažu se za bolji rad i bolji život zaposlenih – usmerene su većoj meri na iskustvo zaposlenih

CIPD Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima. - Osnovni nivo 

 • Nadogradite postojeće znanje i usavršite se u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

 • Uvećajte znanje u oblasti upravljanja odnosima između poslodavca i zaposlenih, upravljanja talentovanim kadrovima i sistemom nagrađivanja zaposlenih po osnovu ostvarenih rezultata rada.

 • Načinite korak ka strukovnoj specijalizaciji za više zvanje u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Obuka je namenjena polaznicima koji imaju do 10 godina radnog iskustva u struci i zaposleni su  u Odseku za ljudske resurse na poslovima regrutovanja kadrova, nagrađivanja zaposlenih, obuku i razvoj kadrova, koji rukovode odnosno teže ka tome da rukovode celokupnim Odsekom za ljudske resurse u organizaciji.

CIPD Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima - osnovni nivo

CIPD Sertifikat u oblasti strateškog upravljanja ljudskim resursima - Napredni nivo

 • Proširite svoje iskustvo u oblasti upravljanja zaposlenima.

 • Steknite specijalističke veštine u oblasti upravljanja zaposlenima pri u zaključivanju radnih odnosa  u skladu sa strateškim ciljevima organizacije, kao i pri upravljanju talentovanim kadrovima i strateškom upravljanju procesom nagrađivanja zaposlenih po osnovu ostvarenih rezultata rada.

 • Steknite veću autonomiju i mogućnost samostalnog prosuđivanja kako biste mogli da se bavite rukovođenjem, odnosno usmeravanjem strategije upravljanja zaposlenima u svojoj organizaciji. 

Obuka je namenjena polaznicima koji imaju preko 10 godina radnog iskustva u struci i zaposleni su, odnosno teže ka tome da se zaposle na strateškoj poziciji u Odseku za ljudske resurse, u prilici su da donose strateške odluke i moguće rade u složenom ili pak multinacionalnom radnom okruženju.

CIPD Sertifikat u oblasti strateškog upravljanja ljudskim resursima - Napredni nivo

Tokom obuke, polaznici su u prilici da razgovaraju o situacijama iz stvarnog života, usvajaju osnovne obrasce ponašanja u skladu sa novom mapom zanimanja Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova (CIPD) koja je zasnovana na kumuliranim uvidima hiljade pripadnika struke.

 Zašto pohađati obuku za sticanje kvalifikacije CIPD u organizaciji PwC Akademije? 

 • Programi obuka omogućavaju polaznicima sticanje znanja o aspektima upravljanja ljudskim resursima saglasno strateškim ciljevima organizacije, kao i o tome na koji način ljudski resursi mogu stvarno da doprinesu uspešnosti poslovanja.

 • Programi obuka omogućavaju polaznicima da sve informacije prikupe i povežu u celinu te da praksu i funkciju Odseka za ljudske resurse sagledaju u kontekstu njegove uloge. Podstiču polaznike da ljudskim resursima pristupaju motivisano, ne nužno samo u slučaju promene potreba organizacije već i radi sticanja uvida u poslovno okruženje, čime dobijaju mogućnost da preventivno deluju.

 • Programi obuka obiluju primerima iz prakse koji podstiču na rešavanje problema.

 • Tokom obuke dolazi do razmene iskustava i primera prakse u različitim organizacijama i sektorima privrede - učenje kroz iskustvo drugih.

 • Učenje kroz iskustvo drugih, tj. na njihovim greškama i uspesima; nema potrebe za  izmišljanje „tople vode“ koja je već izmišljena. 

 • Obuku drže stručnjaci sa velikim iskustvom u oblastima kojima se bave.

 • Obuka daje sveobuhvatan pregled uloge Službe za kadrove, njome su obuhvaćeni svi ključni aspekti upravljanja ljudskim resursima.

 • Programi obuka koncipirani su uzimajući u obzir ključne kompetencije zaposlenih na poslovima upravljanja ljudskim resursima u 21. veku, saglasno novoj Mapi zanimanja Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova koja je uspostavljena nakon nedavnih opsežnih razgovora sa pripadnicima sektora za upravljanje ljudskim resursima i privredom, čime je stvorena okosnica, odnosno polazna tačka za planiranje novih programa obuka CIPD.

Sticanje kvalifikacije i prijem u članstvo CIPD:

 • Omogućiće vam da steknete znanja i veštine koje su vam potrebne da biste se usavršili u oblasti kojom se bavite.
 • Učvrstiće vašu reputaciju na radnom mestu i osnažiće vaše poslovne veze i odnose sa kolegama.
 • Omogućiće vam profesionalnu budućnost o kakvoj ste oduvek maštali.
 • Omogućiće vam da se pridružite mreži pripadnika struke koja se bavi poslovima u oblasti upravljanja ljudskim resursima.
 • Omogućiće vam pristup najnovijim informacijama koje se odnose na svet rada.

Članstvo u CIPD

Prijem u članstvo CIPD predstavlja međunarodno priznanje vaše stručnosti. Članstvom u CIPD pokazujete da posedujete stručno znanje i uticaj među pripadnicima struke. Podnošenjem prijave za sticanje stručne kvalifikacije, dobijate status polaznika obuke  - to je prvi korak na putu ka članstvu u CIPD.  Tokom obuke, mi ćemo vas podržavati, podsticati i pomagati vam da steknete veći stepen samopouzdanja i ostvarite bolje rezultate rada.  Imaćete pristup brojnim resursima kao što su rezultati istraživanja sprovedeni od strane CIPD, časopisi, informativni listovi, linije za pomoć i online zajednice na osnovu kojih ćete biti u prilici da dobijete različite informacije i uspostavite saradnju sa pripadnicima struke. 

Po sticanju kvalifikacije postaćete pridruženi član CIPD, čime ćete steći pravo na stručno zvanje “Assoc CIPD”, koje ćete u potpisu navoditi iza svog imena.  Sticanjem ovog zvanja utvrdićete svoj kredibilitet, obogatićete svoju radnu biografiju i otvoriće vam se vrata za nove poslove. Osim toga, dobićete mogućnost da se prijavite za sticanje zvanja Chartered Member, odnosno Chartered Fellow u zavisnosti od stepena iskustva koje posedujete, čime stičete priznanje vaše osposobljenosti za rad na poslovima u oblasti strateškog planiranja te za rešavanje složenih situacija i uticanje na poslovnu praksu organizacije.

Cena

Pozovite nas za cenu

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide