CIPD Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima - Nivo 5


Kvalifikacija CIPD omogućiće vam da se povežete sa kolegama iz struke, upoznate sa strategijom za unapređenje znanja i veština koja će vam pomoći da ubrzate put ka uspehu na poslu i ostvarite pozitivan uticaj.

Ukoliko volite poslove koji podrazumevaju razvoj i upravljanje kadrovima, potreban vam Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima koji izdaje Ovlašćeni institut za razvoj kadrova (CIPD Associate Diploma). Sticanjem ove kvalifikacije, proširićete znanje u oblasti upravljanja ljudskim resursima i bićete u mogućnosti da svoju pažnju usmerite ka aspektima posla koji su vama lično najbitniji. 

 • Nadogradite postojeće znanje i usavršite se u oblasti upravljanja ljudskim resursima. 

 • Uvećajte znanje u oblasti strategije upravljanja ljudskim resursima i prakse utemeljene na dokazima, upravljanja promenama, jačanja veza između poslodavca i zaposlenih, upravljanja talentovanim kadrovima, nagrađivanja zaposlenih po osnovu ostvarenih rezultata rada i ostvarivanja strategijskih ciljeva kompanije, kao i u mnogim drugim oblastima.

 • Načinite korak ka strukovnoj specijalizaciji za više zvanje u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Obuka je namenjena polaznicima koji imaju najviše 10 godina iskustva u struci čiji opis posla podrazumeva upravljanje ljudskim resursima, (npr. regrutovanje kadrova, nagrađivanje zaposlenih, upravljanje talentovanim kadrovima, praćenje odnosa između zaposlenih, analizu kadrova) odnosno zaposlenima u zvanju poslovni partner u Odseku ljudskih resursa, ili onima koji rukovode funkcijom Ljudskih resursa i teže ka tome da se u da se razvijaju u toj oblasti i ostvare veći uticaj na poslovanje.  

Struktura programa obuke

 • Program obuke u trajanju od 12 meseci uključuje pohađanje radionica (11 dana predavanja) i kombinaciju ostalih aktivnosti usmerenih ka usvajanju znanja.

 • Tokom obuke, polaznici su u obavezi da napišu rad na osnvou istraživačkog projekta kako bi bili adekvatno ocenjeni.

 • Moduli u okviru obuke održavaju se u prostorijama PwC Akademije, odnosno online.

 • Obuka se održava na engleskom jeziku.

Ko su predavači?  

Vanda Šinkova

Radionice vode iskusni akreditovani stručnjaci kompanije PwC koji poseduju izuzetne kompetencije za obavljanje obuke, kao i bogato iskustvo kada je reč o različitim sadržajima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i njihovoj praktičnoj primeni. Polaznici obuke dobijaju materijal za obuku pripremljen od strane CIPD i eksperata kompanije PwC, kao i punu podršku predavača.

Uspešnost poslovanja organizacije i organizaciona kultura u praksi

 • Razumevanje povezanosti organizacione strukture, strategije i poslovnog okruženja.

 • Razumevanje organizacine kulture i, teorijski posmatrano, načina na koj se zaposleni ponašaju u radnom okruženju.

 • Razumevanje načina na koji Sluba za kadrove pomaže kompaniji u ostvarivanju poslovnih ciljeva

Praksa utemeljena na dokazima

 • Razumevanje strategije za razvoj kritičkog mišljenja i odlučivanja. 

 • Razumevanje značaja strategije odlučivanja za potrebe rešavanje pitanja iz oblasti ljudskih resursa.

 • Efekat Službe za kadrove i njena vrednost za organizaciju kojoj služi.

Struktura programa obuke

 • Program obuke u trajanju od 12 meseci uključuje pohađanje radionica (11 dana predavanja) i kombinaciju ostalih aktivnosti usmerenih ka usvajanju znanja.

 • Tokom obuke, polaznici su u obavezi da napišu rad na osnvou istraživačkog projekta kako bi bili adekvatno ocenjeni.

 • Moduli u okviru obuke održavaju se u prostorijama PwC Akademije, odnosno online.

 • Obuka se održava na engleskom jeziku.

Upravljanje radnim odnosima

 • Razumevanje glasa radnika, njegovog angažovanja i oblasti njegovog delovanja, a sve u cilju unapređenja uslova života i rada radnika.

 • Razumevanje različitih oblika konfliktnog ponašanja i različitih pristupa njihovom rešavanju.

 • Razumevanje na koji način se u skladu sa zakonom vrši upravljanje rezultatima rada zaposlenih, disciplinskim predmetima i žalbama.

 • Razumevanje uloge predstavničkih tela zaposlenih u organizaciji.

Upravljanje talentovanim kadrovima i planiranje ljudskih resursa

 • Razumevanje osnovnih trendova na savremenom tržištu rada, kao i njihovog značaja za planiranje ljudskih resursa.

 • Razumevanje značaja i svrhe u koju se vrši planiranje ljudskih resursa.

 • Razumevanje svrhe i efekata uspešnog upravljanja talentovanim kadrovima.

 • Razumevanje važnosti upravljanja ugovornim aranžmanima i uspešne organizacione socijalizacije zaposlenih.

Nagrađivanje zaposlenih za ostvarene rezultate rada i doprinos u ostvarivanju organizacionih ciljeva

 • Razumevanje metode nagrađivanja zaposlenih i različitih kompenzacionih paketa.

 • Referentno upoređivanje podataka radi donošenja informisane odluke prilikom odabira metode nagrađivanja zaposlenih.

 • Razumevanje podrške koju stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima pružaju rukovodiocima linija usluga u procesu odlučivanja o nadgrađivanju zaposlenih

Razvijanje liderstva i menadžmenta

 • Razumevanje značaja liderstva i menadžmenta, kao i znanja, veština i načina ponašanja potrebnih za izvršenje zaduženja.

 • Razumevanje različitih inicijativa u oblasti obuke i razvoja lidera i menadžera.

 • Razumevanje efikasnosti inicijativa u oblasti razvoja liderstva i menadžmenta.

Prices and fees

Course fee: 2 250 EUR + VAT

CIPD subscription and annual fees: 334 EUR + VAT
 

 

About the CIPD and PwC´s Academy

 • The CIPD is a professional body for experts in people at work. For more than 100 years, they have been championing better work and working lives by setting professional standards for HR and people development, as well as driving positive change in the world of work. 
 • The CIPD new Profession Map sets the international standard for the people profession, and underpins a set of qualifications that connect professionals of all specialisms and experience to a better professional future. 
 • PwC is the global leader in business consulting and PwC’s Academy is an approved study centre for CIPD qualifications. 
 • At the PwC Academy, we have extensive experience in delivering professional qualifications, and train over 10,000 delegates per year in different areas of expertise, including HR. Our CIPD tutors are leading HR consultants who are all certified and possess extensive teaching and interpersonal skills.
 • The Academy gives you the opportunity to benefit from PwC’s global network and its accumulated knowledge and applied practice, to ensure that you bring the highest value to your business.
   

Cena

Pozovite nas za cenu