Od menadžera do lidera

Program obuke za razvoj liderstva

Sistem upravljanja se značajno menjao tokom poslednjih decenija i prešao put od hijerarhijskog i komandno-kontrolnog sistem upravljanja do sistema upravljanja koji ističe potrebu za saradnjom, agilnošću i inovacijama. 

Usled brzog tehnološkog napretka, globalizacije i demografskih promena koje menjaju strukturu radne snage, organizacije se suočavaju sa dosada nikada viđenim izazovima i teškoćama. U ovako dinamičnom okruženju, tradicionalni sistem upravljanja, koji se odvija odozgo na dole, nije više dovoljan.

Program obuke kompanije PwC „Od menadžera do lidera“ sastoji se od tri modula od kojih je svaki fokusiran na drugačiji aspekt upravljanja neophodan za uspešan razvoj i napredak menadžera.


Razvoj lidera na svim nivoima unutar organizacije je od ključne važnosti iz tri razloga:

1. Distribuirano odlučivanje i osnaživanje zaposlenih neophodni su za postizanje agilnosti i brzo reagovanje.

2. Složenost današnjeg poslovnog okruženja nalaže potrebu za liderima koji mogu da upravljaju u nedovoljno definisanim uslovima, koji mogu da neguju odnos saradnje između timova i odeljenja  unutar organizacije, i koji mogu da podstaknu zaposlene na angažovanje u skladu sa zajedničkom vizijom i ciljevima.

3. Sposobnost organizacije da privuče, zadrži i razvija talentovane pojedince predstavlja ključan faktor uspešnosti organizacije dok liderstvo podrazumeva stvaranje kulturnog okruženja u kome se vrednuju učenje, rast i inovacije.


Modul 1: Zašto liderstvo?

  • Emocionalna inteligencija
  • Menadžer kao "pokretač"

Modul 2: Fenomen i uloga sledbenika

  • Psihološka sigurnost i poverenje
  • Lideri i načini razmišljanja

Modul 3: Promena

  • Vođenje zaposlenih kroz proces organizacionih promena
  • Lider kao influenser


Predavač: Tim Kemp, MA, MBA, član Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova iz Velike Britanije (CIPD) 

Tim Kemp se više od trideset godina bavi se razvojem rukovodećih kadrova i ima bogato iskustvo u kreiranju i realizaciji obuka. Ostvario je brojna dostignuća u oblasti izrade tematski relevantnih i originalnih programa obuka za potrebe klijenata iz različitih sektora privrede i različitih delova sveta.

Njegovo posebno interesovanje i iskustvo je u oblastima kao što su: liderstvo i primena akcionog učenja kako bi se omogućilo sprovođenje promena; uspostavljanje inovativnih timova sastavljenih od članova iz različitih kultura; proces transformacije menadžera u pokretača.

Tim je takođe predavač na Mini MBA programu kompanije PwC u Bugarskoj, Srbiji, Hrvatskoj, Poljskoj, Rumuniji, Češkoj Republici i Crnoj Gori, kao i mentor na Mini MBA Modulima koji se bave liderstvom i upravljanjem zaposlenima.

U okviru inovativnog partnerstva kompanije PwC i Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova  iz Velike Britanije Tim bavi se kreiranjem i moderacijom Master klas obuka u oblasti evaluacije ljudskih resursa, uspešnosti usvajanja znanja i zadržavanja talentovanih pojedinaca. Tim kreira nove kurseve i radionice za potrebe klijenata kompanije PwC.

 


Cena

Kontaktirajte nas za cenu

Format 

Online uživo

Datumi

Modul 1: Zašto liderstvo?

29. februar 2024., 09:00 - 12:30č

1. mart 2024., 09:00 - 12:30č

Modul 2: Fenomen i uloga sledbenika

18. mart 2024., 09:00 - 12:30č

19. mart 2024., 09:00 - 12:30č

Modul 3: Promena

11. april 2024. , 13:00 - 16:30č

11. april 2024., 09:00 - 12:30č

 

Za više informacija pišite nam na: rs_pwcakademija@pwc.com

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide