Program za mlade menadžere

Nakon uvodnog modula, menadžeri će razumeti i unaprediti osnovne veštine i ponašanja: biti dobar uzor, davati prioritete, donositi odluke i stvoriti i održavati zdravije radno mesto sa više poverenja.

1. Modul: Fokus interesovanja usmeren je na nas same - osnovna uloga menadžera, njegove sposobnosti i veštine 

Datum: 21-22. oktobar 2021.
Trajanje obuke: 7 sati

 • Funkcija menadžera i njen značaj

 • Određivanje prioriteta

 • Jasnoća u pogledu očekivanja

 • Donošenje odluka

 • Kako mozak reaguje na stres

 • Kako povećavamo otpornost na stres

 • Kako uspostavljamo zdravo radno okruženje

 • Kako sopstvenim ponašanjem predstavljamo sebe - izgradnja poverenja, odnosno ponovno sticanje (izgubljenog) poverenja 

Ovaj modul je posvećen osnovnim upravljačkim funkcijama, kao i potrebnim znanjima i veštnama. Nakon odslušanog modula, koji je ujedno i uvodni modul, menadžeri će razumeti i moći da unaprede ključne veštine upravljanja i ophođenja, i to: kako da budu dobar uzor, kako da odrede prioritete, kako da donose odluke, kako da stvore, odnosno očuvaju zdravo i pouzdano radno okruženje. Menadžeri će saznati više o tome zašto i na koji način treba da vode računa o sebi s namerom da povećaju otpornost na stres i njime bolje upravljaju.


2. Modul: Fokus interesovanja usmerenje na druge - naš uticaj na ljude kojima upravljamo

Datum: 16-17. novembar 2021.

Trajanje obuke: 7 sati

 • Umetnost delegiranja radnih zadataka

 • Veština davanja (i primanja) povratne informacije o aspektima našeg rada i ponašanja

 • Načini ostvarivanja uticaja na nadređene

 • Neurološki faktori koji se negativno odražavaju na radnu efikasnost

 • Obavljanje teških razgovora

 • Kako izaći na kraj sa beskorisnim emocijama

 • Primena koučinga kao pomoć u procesu poboljšanja  rezultata rada

Prvi modul programa obuke posvećen je nama samima dok je drugi modul posvećen uticaju koji ostvarujemo na ljude. Posebno ćemo razgovarati o tome kako promenom našeg ponašanja uvek pokrećemo čitav spektar reakcija kod zaposlenih kojima upravljamo - od otpora i neodobravanja do tihe neverice i depresije. Važno je da mi kao menadžeri znamo na koji način da ponovo motivišemo zaposlene, odnosno da ih pokrenemo na akciju.


3. Modul: Fokus interesovanja usmeren je na poslovanje - od uspeštnosti u oblasti upravljanja kadrovima do postavljanja trendova u toj oblasti

Datum 9-10. decembar 2021.

Trajanje obuke: 7 sati

 • Upravljanje rezultatima rada

 • Utvrđivanje pokazatelja i vrednovanje rezultata rada zaposlenih

 • Upravljanje zaposlenima različitih profila i starosnih kategorija

 • Kreativno razmišljanje

 • Potreba za liderstvom

 • Uspostavljanje radnih timova koji ostvaruju izuzetne radne rezultate

Poslednji modul obuke posvećen je poslovnoj efikasnosti, tj. vezi između rezultata rada pojedinca i njegovog doprinosa poslovanju. Tokom obuke simuliraćemo različite situacije, uključujući moguće situacije u budućnosti. Saznaćemo koje trendove u oblasti upravljanja kadrovima treba da poznajemo, kao i na koji način se kreira radno okruženje u kojem postoji pozitivan odnos prema inovacijama.


Predavač: Tim Kemp, MA, MBA, član Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova iz Velike Britanije (CIPD) 

Tim Kemp ima preko trideset godina iskustva na poslovima izvođenja obuke kao predavač, odnosno stručnjak za obuku i razvoj zaposlenih. Važio je za reaktivnu snagu neophodnu u realizaciji brojnih simulacija i aktivnosti povezanih sa usvajanjem znanja, kao i u realizaciji podkasta, video spotova i veb seminara.

Tim je član Ovlašćenog instituta za obuku i razvoj kadrova i član Evropskog saveta za mentorstvo i koučing.

Cena

Pozovite nas za cenu

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide