Strateško planiranje i analiza

Razumevanje ključnih elemenata strateškog planiranja i postupka analize trenutne situacije u kompaniji

U okviru ove interaktivne i dinamične dvodnevne radionice polaznici obuke steći će uvid u osnovne principe strateškog planiranja i analize. Steći će razumevanje o ključnim elementima strateškog planiranja, kao i o značaju izjava o misiji i viziji kompanije, SWOT analizi, postavljanju ciljeva i izradi akcionih planova. Polaznici obuke će takođe naučiti kako da vrše analizu trenutne situacije u kompaniji i donose informisane odluke koje će uticati na uspeh kompanije u budućnosti. Tokom radionice, polaznici će koristiti studije slučaja zasnovane na realnim situacijama, primenjivati grupne aktivnosti i voditi diskusije uz svesrdnu pomoć stručnjaka koji će potkrepiti značaj pomenutih koncepata i ukazati na njihovu primenu u  praksi.

Radionica je namenjena poslovnim ljudima i licima na izvršnim funkcijama koji žele da podignu na viši nivo svoje veštine u oblasti strateškog planiranja i analize. Bilo da ste iskusni u svom poslu ili ste na početku karijere, nakon pohađanja radionice imaćete sveobuhvatno razumevanje o tome kako da na efikasan način planirate i sprovodite različite strategije za potrebe svoje organizacije.

 

Kome je namenjena obuka?

Ova dvodnevna radionica idealna je za:

 1. Polaznike koju su sa uspehom završili program Mini-MBA.

 2. Poslovne ljude i lica na izvršnim funkcijama: Bilo da ste po funkciji izvršni direktor, menadžer ili rukovodilac tima, radionica će vam pružiti potrebna znanja i veštine koje će vam omogućiti da donosite informisane  odluka i postižete rezultate za svoju organizaciju. 

 3. Preduzetnike: Ako ste preduzetnik koji želi da unapredi  poslovanje, radionica će vam pružiti alate, znanja i veštine potrebne za izradu i sprovođenje strateškog plana kojim ćete ostvariti svoje ciljeve.

 4. Konsultante: Radionica je odlična prilika za konsultante koji žele da prošire svoja znanja i veštine u oblasti strateškog planiranja. U okviru ove radionice saznaćete kako da svojim klijentima pomognete  da izvrše analizu postojeće situacije, kreiraju efikasne strategije i postignu uspeh.

 5. Polaznike koji žele da unaprede veštine u oblasti strateškog planiranja: Bilo da ste na početku karijere ili želite da podignete svoje veštine na viši nivo, ova radionica je pogodna za sve koji teže da unaprede svoje sposobnosti strateškog planiranja.

Ako želite da stekente razumevanje ključnih elemenata strateškog planiranja i postupka analize trenutne situacije u kompaniji, onda je upravo ova dvodnevna radionica za vas.

 

Šta ću raditi, odnosno naučiti tokom obuke? 

 1. Osnove strateškog planiranja: Polaznici obuke steći će odlično razumevanje osnovih principa strateškog planiranja, njihovog značaja i načina na koji mogu biti od pomoći organizacijama u ostvarivanju ciljeva.

 2. Ključni elementi strateškog planiranja: Polaznici će se upoznati sa ključnim elementima strateškog planiranja kao što su misija i vizija kompanije, SWOT analiza, postavljanje ciljeva i akcioni planovi. Osim toga, polaznici  će steći razumevanje o tome kako da efikasno primene pomenute elemente u svojim organizacijama.

 3. Postupak analize trenutne situacije u kompaniji: Polaznici obuke će naučiti kako da izvrše analizu situacije u kojoj se kompanija trenutno nalazi, odnosno njenih prednosti, slabosti, prilika i opasnosti, kao i na koji način da koriste dobijene informacije za potrebe donošenja informisanih odluka. 

 4. Izrada strateškog plana: Polaznici obuke će naučiti kako da i kreiraju strateški plan kojim se uzimaju obzir kako situacija u kojoj se kompanija trenutno nalazi tako i ciljevi kompanije. Polaznici će takođe naučiti na koji način da efiksano saopšte i sprovedu plan kako bi ostvarili uspeh.

 5. Studije slučaja zasnovane na realnim situacijama: Polaznici obuke biće u prilici da primene naučeno prilikom analize slučajeva zasnovanih na realnim situacijama i vide na koji način se naučeni koncepti mogu primeniti u praksi.

 6. Grupne aktivnosti i vođenje diskusija uz svesrdnu pomoć stručnjaka: Polaznici obuke će učestvovati u grupnim aktivnostima i diskusijama u svesrdnu pomoć stručnjaka i dobiti priliku da svoja iskustva podele sa drugim polaznicima, odnosno da uče iz iskustava drugih.

Šta pohađanjem obuke dobijam ja, a šta moja organizacija?/ Ključne koristi od pohađanja obuke

Po završetku dvodnevne radionice polaznici će imati sveobuhvatno razumevanje ključnih elemenata strateškog planiranja i postupka analize trenutne situacije u kompaniji. Osim toga, imaće alate i znanja potrebna za izradu i implementaciju strateških planova koji donose rezultate, a sve što su naučili moći će da primene kako u svojim organizacijama tako i u organizacijama svojih klijenata.

Maksimalan broj polaznika

25 polaznika

 

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide