CIMA CFO

Međunarodno priznato zvanje - Vaš veliki korak napred

Međunarodno priznato zvanje - Vaš veliki korak napred

S obzirom na to da imate bogato iskustvo u sektoru finansija, kao i na rukovodećim funkcijama voleli bismo da Vam pomognemo da ostanete u samom vrhu struke. Pohađanjem programa obuke koji je  posebno kreiran za potrebe finansijskih direktora obogatićete svoje iskustvo i ubrzati put ka sticanju kvalifikacije i veoma cenjenog međunarodno priznatog zvanja Ovlašćeni međunarodni upravljački računovođa (Chartered Global Management Accountant (CGMA)).

Kvalifikacija kojom se stiče zvanje CGMA najrasprostranjenija je kvalifikacija u oblasti upravljačkog računovodstva. Više od 150,000 pripadnika računovodstveno-finansijske i struke sa naprednim znanjima u  oblasti finansija, operativnog poslovanja, strategije i upravljanja ima stečeno ovo međunarodno priznato zvanje.  

U okviru ovog ubrzanog programa obuke, polaznici polažu samo ispit iz predmeta Strategija preko Studije slučaja radi sticanja kvalifikacije Udruženja upravljačkih računovođa Velike Britanije (Chartered Institut of Management Accountants iz Velike Britanije - CIMA). Kandidati koji sa uspehom polože ispit postaju članovi CIMA i dobijaju zvanje Ovlašćeni međunarodni upravljački računovođa (CGMA).

Pre polaganja ispita, polaznici obuke pohađaju pripremnu nastavu u organizaciji PwC Akademije (radionice se održavaju online i organizuju uživo).

Polaže se samo jedan ispit

1. Kandidat se prijavljuje za pohađanje obuke podnošenjem radne biografije (CV) CIMA

2. CIMA upisuje kandidata za pohađanje obuke

3. Kandidat pohađa sveobuhvatnu pripremnu nastavu u organizaciji PwC Akademije koja se organizuje uživo

4. Kandidat polaže ispit iz predmeta Strategija preko Studije slučaja

5. Kandidat podnosi molbu za prijem u članstvo CIMA

6. Kandidatu se dodeljuje zvanje CGMA i odobrava mu se prijem u članstvo CIMA*

*nakon uspešno položenog ispita iz predmeta Strategija preko Studije slučaja i podnošenja molbe za prijem u članstvo

Raspored aktivnosti

Domaći zadatak koji polaznici pripremaju pre kursa: 27. jul 2024. godine.

Uvodni vebinar: 30. jul 2024.

Individualne konsultacije: 31. jul i 1-2. avgust 2024. godine.

Radionica: 1. deo: 5-7. avgust 2024. godine.

Radionica: 2. deo: 21-23. avgust 2024. godine.

Radionica: 3. deo: 22-23. oktobar 2024. godine.

Radionica: 4. deo: 29-30. oktobar 2024. godine.

Probni ispit: 9. novembar 2024. godine.

Individualne konsultacije: 14, 15. i 18. novembar 2024. godine.

Ispit: 20-22. novembar 2024. godine.

Rezultati ispita: 9. januar 2025.

Uvodni vebinar počinje u 9:00h; Online radionice se održavaju u realnom vremenu od 8:30 do 15:00 h.

Konsultacije se organizuju pojedinačno sa svakim polaznikom u toku obuke.

Predavač

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

  • Astrid ima više od 20 godina iskustva na poslovima obuke u oblasti računovodstva i finansija.

  • Njena uža specijalnost su obuka u oblasti upravljačkog računovodstva i finansijskog i strateškog upravljanja. Održala je više od 11000 sati predavanja u okviru obuka i radionica u Poljskoj i drugim zemljama.

  • Držala je pripremnu nastavu za polaganje ispita CIMA, ACCA i CIA.

  • U periodu 2002-2005 bila je na funkciji finansijskog i izvršnog direktora u medijskoj kući TVN S.A.

  • U periodu 1993-2002 bila je zaposlena u Sektoru za usluge revizije u kompaniji PricewaterhouseCoopers, gde se usavršila na poslovima pružanja usluga revizije finansijskom sektoru i investicionim fondovima.

Pravo učešća u programu obuke imaju:

  • Lica u zvanju direktor službe finansija, izvršni direktor, kao i stariji rukovodeći kadar sa ranijim radnim iskustvom u finansijama,
  • Kandidati, koji su članovi priznatog profesionalnog računovodstvenog tela, poseduju diplomu studija u oblasti finansija, odnosno MBA/ diplomu master studija iz oblasti računovodstva,
  • Kandidati koji imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti finansija, odnosno na različitim poslovnim funkcijama.

Kandidati moraju dostaviti detaljnu radnu biografiju sa sledećim podacima:

Lični podaci

Kvalifikacije i vrsta obrazovanja

Kretanje kroz službu

CIMA vrši pregled radnih biografija kandidata, pri čemu proverava ispunjenost uslova za pohađanje obuke i praktično iskustvo kandidata.

Kandidati polažu ispit u roku od 12 meseci od dana registracija u CIMA

Naknada za obuku plaća se odjednom.

Redovna cena: GBP 5000 (bez PDV)

U cenu je uključeno sledeće:

- Kotizacija za obuku CIMA.

- Taksa za troškove postupka oslobađanja od polaganja 15 ispita CIMA.

- Sveobuhvatni online pripremni kurs koji se organizuje uživo i uključuje sledeće: prednastavne aktivnosti, individualne konsultacije sa predavačem pre i posle kursa, desetodnevni kurs tokom kojeg polaznici obuke vrše rekapitulaciju gradiva i analizu slučajeva, pripremu za polaganje probnog ispita. 

- Naknada troškova za ispit iz predmeta Strategija preko Studije slučaja.

- Taksa za troškove postupka prijavljivanja za prijem u članstvo.

*Naknade i takse podložne su promeni 

Da biste se prijavili za ovaj program obuke, odnosno da biste saznali da li ispunjavate tražene uslove pošaljite kopiju svoje radne biografije na sledeću adresu:

CIMA.Europe@aicpa-cima.com

Za više informacija

posetite veb stranicu CIMA  https://www.cimaglobal.com/

 

 

   

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide