2023 Najnovije vesti u oblasti MSFI

Online obuka u zemljama jugoistočne Evrope

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja su računovodstveni standardi čija je primena široko rasprostranjena u svetu i čiji se sadržaj kontinuirano unapređuje i menja. Polaznici ove obuke dobijaju najnovije informacije o dešavanjima i trendovima u svetu u oblasti MSFI.

2023 - Aktuelne teme u svetu MSFI

 • MSFI 17, novi standard o ugovorima o osiguranju - tokom obuke akcenat će biti na efektima ovog standarda na kompanije izvan sektora osiguranja.
 • Razume se, bavićemo se temama kao što su najnovije izmene i dopune standarda, Odluke Komiteta za tumačenje Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, dešavanja u procesu izrade i donošenja standarda. 

 • U toku obuke, biće reči i o računovodstvenom okrivu koji će biti važeći za sve nove tj. nedavno uvedene poreze prihoda koji se ostvaruje kroz aktivnosti specifičnih industrija, kao i za porez na ekstra profit. Osim pomenutog, kratko ćemo se osvrnuti novu Direktivu Pillar 2 kojom se uvodi globalna minimalna stopa oporezivanja važeća za multinacionalne kompanije.

 • Kada je reč o zaštiti životne sredine, biće reči o računovodstvenom obuhvatanju ulaganja u tzv. "zeleno finansiranje" i ugovorima za kupovinu zelene energije (PPA).

 • Kao tužno podsećanje na stanje u svetu 2023. godine, razmotrićemo konsekvence rata u Ukrajini i visoko inflatornog okruženja na računovodstvene standarde.

Kome je ova obuka namenjena?

Obuka je namenjena licima na funkciji direktora službe finansija, računovođama, finansijskim analitičarima finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima/menadžerima, revizorima i internim revizorima koji nastoje da budu informisani o najnovijim dešavanjima i trendovima u oblasti MSFI kako bi se adekvatno pripremili za efekte istih na njihove poslovne aktivnosti.

Our tutors

Gabor Balasz - IFRS Update tutor

Gábor, regionalni rukovodilac PwC Akademije i Sektora za usluge savetovanja u oblasti računovodstva u regionu centralne i istočne Evrope. Kao stručnjak u oblasti računovodstva, Gabor gotovo 20 godina pomaže velikim preduzećima u rešavanju složenih problema. 

Gabor je takođe tehnički direktor (partner), stručnjak u oblasti MSFI, nadležan za usluge u vezi sa MSFI u 27 zemalja centralne i istočne Evrope i Azije. On je koautor računovodstvenih uputstava za izveštavanje u skladu sa MSFI kompanije PwC. Osim pomenutog, Gabor drži obuku u oblasti MSFI u svim kompanijama članicama mreže društava PwC.

Na osnovu svedočenja polaznika, od Gabora se uvek može naučiti nešto novo o MSFI. Zahvaljujući stečenom iskustvu, Gabor je u mogućnosti da polaznicima prenese znanje o svim aspektima računovodstva kroz zanimljive primere iz prakse.

Slaven Kartelo, IFRS update tutor

Slaven Kartelo,  partner u Sektoru za reviziju i usluge računovodstvenog savetovanja kompanije PwC u Hrvatskoj. Slaven ima 21 godinu radnog iskustva u oblasti savetovanja, odnosno pružanja usluga revizije velikim i malim preduzećima koja posluju u različitim sektorima privrede u Hrvatskoj, odnosno zemljama regiona. Slaven je u svojstvu rukovodioca tima učestvovao u poslovima pružanja usluga revizije preduzećima koja posluju u različitim industrijama u Hrvatskoj kao što su farmaceutska industrija, distribucija, maloprodaja, trgovina i proizvodnja robe široke potrošnje, kao i mnogim drugim preduzećima. Poseduje bogato iskustvo u praktičnoj primeni MSFI i HSFI, kao i na poslovima pružanja usluga savetovanja o brojnim složenim pitanjima iz oblasti računovodstva i kontrole poslovnih procesa.

Slaven predano radi na prenošenju znanja i pružanju pomoći klijentima u rešavanju važnih pitanja. Tokom svoje karijere Slaven je održao više od 100 predavanja iz oblasti računovodstva i revizije u zemljama centralne i istočne Evrope.

U narednom periodu, Slaven će se baviti korporativnim izveštavanjem o održivosti, koje uključuje usluge računovodstvenog savetovanja u pogledu izveštavanja o održivom poslovanju.

Slaven je diplomirani ekonomista. Imalac je FCCA sertifikata koji izdaje Udruženje sertifikovanih računovođa Velike Britanije, sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni revizor koje izdaje Hrvatska revizorska komora, kao i sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni interni revizor. Od 2020. godine, Slaven je član Upravnog odbora Hrvatske revizorske komore gde se aktivno bavi pitanjem razvoja revizorske struke.

Teme koje će se obraditi tokom obuke:

 • Različiti porezi u skladu sa MSFI i sa njima povezani računovodstveni izazovi.

 • Uvod u globalnu minimalnu stopu oporezivanja važeću za multinacionalne kompanije, tzv. "Globe".

 • Delokrug MSFI 17- Ugovori o osiguranju.

 • Vruće teme u oblasti izveštavanja o održivom poslovanju - zahtevi u pogledu obelodanjivanja.

 • Ulaganje u tzv. "zeleno finansiranje" - Ugovori za kupovinu zelene energije (PPA).

 • Modifikacija lizinga.

 • Konsekvence rastuće inflacije i visokih kamatnih stopa na računovodstvo.

 • Konsekvence rusko-ukrajinskog rata na računovodstvo.

 • Izmene i dopune novog standarda, Odluke Komiteta za tumačenje Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i Plan rada Odbora za međunarodne računovodstvene standarde.

Informacije o obuci

Datum: 21. mart 2024.

Vreme: 09:00-16:30 h

Mesto održavanja obuke: direktna online obuka. Učesnci obuke dobiće link putem kog će pristupiti obuci.

Jezik: engleski

Cena: : 450 EUR (bez PDV-a) 


Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide