PMP Prep Online - Ubrzani pripremni kurs za sticanje kvalifikacije u oblasti upravljanja projektima

Osmodnevni program obuke Centra RMC

PwC Akademija pruža  mogućnost polaznicima obuke da se pripreme za polaganje ispita kojim se stiče najcenjenija međunarodno priznata kvalifikacija u oblasti upravljanja projektima - Project Management Professional (PMP).

RMC PM

PMP - Međunarodno priznata kvalifikacija

PMP je međunarodno priznata profesionalna kvalifikacija u oblasti upravljanja projektima koju izdaje Centar za upravljanje projektima iz SAD (Project Management Institute-PMI) (www.pmi.org). PMI je vodeća neprofitna organizacija lica koja se bave upravljanjem poslovima na projektu. Udruženje broji preko 600.000 članova, odnosno akreditovanih stručnjaka u više od 185 zemalja.

Kome je kurs namenjen?

Međunarodno priznata profesionalna kvalifikacija PMP namenjena je svim zainteresovanim licima sa znanjem i iskustvom u oblasti upravljanja projektima koji žele da sistematizuju svoja znanja i pribave najcenjeniju međunarodnu kvalifikaciju u ovoj oblasti.

 

Uslovi za pohađanje kursa za sticanje PMP sertifikata

Prema pravilima PMI, pravo na polaganje ispita za sticanje PMP sertifikata imaju:

  • Kandidati koji su završili četvorogodišnje studije (imaju diplomu osnovnih četvorogodišnjih studija ili međunarodno priznatu ekvivalentnu diplomu), imaju najmanje 3 godine iskustva u upravljanju poslovima na projektu te poseduju 4500 sati upravljanja projektima i 35 sati edukacije u oblasti upravljanja projektima.

  • Kandidati koji su završili srednjoškolski program obrazovanja (imaju diplomu srednje škole ili međunarodno priznatu ekvivalentnu diplomu), imaju najmanje 5 godina iskustva u upravljanju poslovima na projektu te poseduju 7.500 sati upravljanja projektima i 35 sati edukacije u oblasti upravljanja projektima.

PMP PREP - Ubrzani pripremni kurs

Ovaj intenzivni kurs kreiran je tako da polaznike pripremi za polaganje PMP ispita na zabavan i efikasan način, bez potrebe za dodatnim učenjem kod kuće. Pored jedinstvenih igara i aktivnosti, tokom kursa se primenjuju vežbanja, odnosno tehnike rada posebno osmišljene sa ciljem da povećaju uspeh u sticanju znanja, čime polaznici kursa stiču ne samo znanja potrebna za polaganje ispita već postaju bolji projektni menadžeri.

Ciljevi i očekivani ishod kursa

Nakon obuke polaznici će biti u mogućnosti da:

  • Polože PMP ispit verujući u sebe i svoje sposobnosti

  • Identifikuju praznine u znanju koje bi mogle negativno da se odraze na njihov uspeh na ispitu

  • Odgovaraju na različita ispitna pitanja sa više sigurnosti

  • Primene savete za polaganje ispita koje su pre njih uspešno primenjivali mnogi kandidati 

  • Primene ličnu strategiju za polaganje ispita

  • Primene tehnike upravljanja projektima koje se koriste u svakodnevnom poslovanju

  • Postanu bolji projektni menadžeri

Ispit

Postoje dva načina polaganja ispita: pismeni ispit i ispit koji se polaže putem računara. Termine za polaganje ispita utvrđuje Centar za upravljanje projektima (PMP) te se kandidati obaveštavaju o ovim terminima.

Uspešnost na ispitu

Prema statistikama, stopa uspešnog polaganja PMP ispita uz korišćenje RMC programa pripreme iznosi 83,25%, dok je prosečna stopa uspešnosti na ovom ispitu uz druge načine pripreme samo 61%.

Nastavni materijal i dodatnim materijal za učenje

Svi polaznici dobijaju knjigu Rite Malkeji  „PMP® Priprema za polaganje ispita“, softver za simulaciju ispita „PM FASTrack®“, naše „flash“ kartice „Hot Topics“ sa ključnim temama za obradu, kao i dodatni materijal koji nije dostupan široj javnosti. Knjiga sadrži stotine stranica obrazovnog materijala, uključujući materijal koji nije sadržan u  udžbeniku „PMBOK® Guide“, probnih  ispitnih pitanja, vežbanja i drugih sadržaja. Vrednost samo ovog kompleta priručnika iznosi 350 evra.

Trajanje obuke

Osam dana - online

*PwC zadržava pravo promene datuma naznačenih u svom kalendaru obuka.

Cena

Pozovite nas za cenu

Jezik

Engleski

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide