PwC Akademija

Doživi znanje

PwC Akademija je obrazovni deo globalne mreže PwC u Srbiji. PwC Akademiju čine stručnjaci sa iskustvom koji polaznicima prenose iskustva i znanja koja i sami redovno koriste u svakodnevnoj praksi.

Nudimo  različite programe obuke za sticanja znanja i veština potrebnih u savremenom poslovanju. Ponuda obuka je koncipirana na osnovu iskustava naših eksperata i globalne organizacije PwC. Programi obuke se oblikuju u skladu sa potrebama savremenog poslovanja i zahtevima klijenata. PwC Akademija u Srbiji postoji od 2007. godine i deo je rastuće mreže PwC Akademija koje u ovom trenutku postoje u više od 30 zemalja Evrope. Kroz mrežu PwC Akademija vršimo kontinuiranu razmenu i praktičnu primenu znanja, iskustava, kompetencija i metodologija.

Šta je PwC Mini MBA program?

loading-player

Playback of this video is not currently available

Lista predstojećih treninga
Datum Naslov Lokacija
22/11/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
23/11/18 PwC Mini MBA - Sesija 6: Marketing u eri digitalnih tehnologija PwC Akademija
30/11/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
07/12/18 PwC Mini MBA - Sesija 7: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju PwC Akademija
10/12/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
12/12/18 Transferne cene PwC Akademija
13/12/18 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
14/12/18 PwC Mini MBA - Sesija 8: : Inovacije i kreativno razmišljanje PwC Akademija
15/12/18 PwC Mini MBA - Sesija 9: Rekapitulacija– Izrada plana poslovanja, odnosno analize poslovanja PwC Akademija
27/12/18 PwC Mini MBA - Završni rad PwC Akademija
16/01/19 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
21/01/19 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
11/02/19 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
21/02/19 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
22/02/19 Upravljanje projektima (dvodnevna obuka) PwC Akademija
11/03/19 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
14/03/19 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
21/03/19 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
15/04/19 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija

Pratite nas