PwC Akademija

Doživi znanje

PwC Akademija je obrazovni deo globalne mreže PwC u Srbiji. PwC Akademiju čine stručnjaci sa iskustvom koji polaznicima prenose iskustva i znanja koja i sami redovno koriste u svakodnevnoj praksi.

Nudimo  različite programe obuke za sticanja znanja i veština potrebnih u savremenom poslovanju. Ponuda obuka je koncipirana na osnovu iskustava naših eksperata i globalne organizacije PwC. Programi obuke se oblikuju u skladu sa potrebama savremenog poslovanja i zahtevima klijenata. PwC Akademija u Srbiji postoji od 2007. godine i deo je rastuće mreže PwC Akademija koje u ovom trenutku postoje u više od 30 zemalja Evrope. Kroz mrežu PwC Akademija vršimo kontinuiranu razmenu i praktičnu primenu znanja, iskustava, kompetencija i metodologija.

PwC Akademija je prateći aktuelne tehnološke trendove u prilici da svojim klijentima ponudi veliki broj visoko kvalitetnih online obuka. 

Online obuke - detaljnije

 

Online obuke PwC Akademija


Obuka Datum
Upravljanje projektima 28-30. septembar 2020.
PmP Prep ubrzani kurs 3, 4, 9, 10, 17, 18, 19, 20. novembar 2020.
DipIFR 20-22. oktobar; 17, 24-26. nov. 2020.
Ključne veštine u menadžmentu 20-21. okt; 10-11. nov; 8-9. dec. 2020.
Trauma u organizacijama iz sistemske perspektive 28. oktobar, 6. novembar 2020.
Mini MBA 22. oktobar-12. decembar 2020.
CIPD CHRM 22. oktobar 2020 -7. jun 2021.
Nova priča za novo vreme 9, 15, 18. decembar 2020.
Profesionalna upotreba govora tela i mikroekspresija za izgradnju poverenja 4-5. novembar 2020.
Uvod u MSFI 9 finansijski instrumenti-iz korporativnog ugla 26. novembar 2020.
Spremni za digitalnu transformaciju? 8, 11, 14 - 16, 21, 22. decembar 2020.
Kako da razvijamo zaposlene u doba krize? 8, 11, 16. decembar 2020.
MSFI 16 Lizing 16-17. decembar 2020.
Finansije za nefinansijsko osoblje 10-11. decembar 2020.
Emocionalna inteligencija za lidere - vodite sebe da biste vodili druge 1, 3, 7, 10. decembar 2020.
Mini MBA 4. mart - 14. maj 2021
Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima CIPD instituta (CHRM) 19. mart - 19. novembar 2021

Jezik: engleski

loading-player

Playback of this video is not currently available

Ko su bili polaznici prve grupe na obuci iz Poslovnog koučinga?

Lista predstojećih treninga
HiddenDate Datum Naslov Lokacija
20201210 09/12/20 Program intenzivne obuke u oblasti poslovnog koučinga (BCDI) Online
20210127 26/01/21 Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima CIPD instituta (CHRM) PwC Akademija
20210128 27/01/21 Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima CIPD instituta (CHRM) PwC Akademija
20210415 14/04/21 Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima CIPD instituta (CHRM) PwC Akademija
20210610 09/06/21 Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima CIPD instituta (CHRM) PwC Akademija

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

PwC Akademija - Twitter nalog

loading-player

Playback of this video is not currently available

Šta je PwC Mini MBA program?

Pratite nas