PwC Akademija

Doživi znanje

PwC Akademija je obrazovni deo globalne mreže PwC u Srbiji. PwC Akademiju čine stručnjaci sa iskustvom koji polaznicima prenose iskustva i znanja koja i sami redovno koriste u svakodnevnoj praksi.

Nudimo  različite programe obuke za sticanja znanja i veština potrebnih u savremenom poslovanju. Ponuda obuka je koncipirana na osnovu iskustava naših eksperata i globalne organizacije PwC. Programi obuke se oblikuju u skladu sa potrebama savremenog poslovanja i zahtevima klijenata. PwC Akademija u Srbiji postoji od 2007. godine i deo je rastuće mreže PwC Akademija koje u ovom trenutku postoje u više od 30 zemalja Evrope. Kroz mrežu PwC Akademija vršimo kontinuiranu razmenu i praktičnu primenu znanja, iskustava, kompetencija i metodologija.

PwC Akademija je prateći aktuelne tehnološke trendove u prilici da svojim klijentima ponudi veliki broj visoko kvalitetnih online obuka. 

Online obuke - detaljnije

 

Online obuke PwC Akademija

loading-player

Playback of this video is not currently available

Ko su bili polaznici prve grupe na obuci iz Poslovnog koučinga?

Lista predstojećih treninga
HiddenDate Datum Naslov Lokacija
20200331 31/03/20 PMP PREP kurs po RMC metodologiji PwC Akademija
20200403 03/04/20 PwC Mini MBA - Sesija 5: Osnove računovodstva i finansijski menadžment PwC Akademija
20200408 08/04/20 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
20200410 10/04/20 PwC Mini MBA - Sesija 6: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju PwC Akademija
20200413 13/04/20 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20200423 23/04/20 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
20200424 24/04/20 PwC Mini MBA - Sesija 7: Marketing u eri digitalnih tehnologija PwC Akademija
20200508 08/05/20 PwC Mini MBA - Sesija 8: : Inovacije i kreativno razmišljanje PwC Akademija
20200509 09/05/20 PwC Mini MBA - Sesija 9: Rekapitulacija– Izrada plana poslovanja, odnosno analize poslovanja PwC Akademija
20200518 18/05/20 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20200518 18/05/20 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
20200520 20/05/20 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
20200521 21/05/20 PwC Mini MBA - Završni rad PwC Akademija
20200608 08/06/20 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20200727 27/07/20 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20200810 10/08/20 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

PwC Akademija - Twitter nalog

loading-player

Playback of this video is not currently available

Šta je PwC Mini MBA program?

Pratite nas