PwC Akademija

Doživi znanje

PwC Akademija je obrazovni deo globalne mreže PwC u Srbiji. PwC Akademiju čine stručnjaci sa iskustvom koji polaznicima prenose iskustva i znanja koja i sami redovno koriste u svakodnevnoj praksi.

Nudimo  različite programe obuke za sticanja znanja i veština potrebnih u savremenom poslovanju. Ponuda obuka je koncipirana na osnovu iskustava naših eksperata i globalne organizacije PwC. Programi obuke se oblikuju u skladu sa potrebama savremenog poslovanja i zahtevima klijenata. PwC Akademija u Srbiji postoji od 2007. godine i deo je rastuće mreže PwC Akademija koje u ovom trenutku postoje u više od 30 zemalja Evrope. Kroz mrežu PwC Akademija vršimo kontinuiranu razmenu i praktičnu primenu znanja, iskustava, kompetencija i metodologija.

Novo:

Model digitalnog poslovanja – Obuka za prelazak na digitalno poslovanje

Nove prilike za kreiranje vrednosti - Obuka u trajanju od dva dana pomaže menadžerima srednjeg i visokog nivoa upravljanja usmerenim na rad sa strankama da steknu razumevanje o konceptu digitalne transformacije poslovanja, kao i o osnovnim vrednostima tj. odlikama digitalne privrede.

Više o obuci - Model digitalnog poslovanja

Lista predstojećih treninga
Datum Naslov Lokacija
31/01/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
01/02/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
05/02/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
13/02/18 Strateski HR menadžment PwC Akademija
21/02/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
22/02/18 O Korporativnom upravljanju u kratkim crtama sa dr Konstantin Kiritsis PwC Akademija
23/02/18 PwC Mini MBA (Sesija 1: Pregled poslovanja i segmentiranje upravljanja organizacijom) PwC Akademija
27/02/18 Mikroekspresije PwC Akademija
28/02/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
02/03/18 PwC Mini MBA (Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija) PwC Akademija
05/03/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
06/03/18 PMP PREP kurs po RMC metodologiji PwC Akademija
10/03/18 PwC Mini MBA (Sesija 3: Menadžerske veštine) PwC Akademija
12/03/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
15/03/18 Finansije za nefinansijere PwC Akademija
23/03/18 PwC Mini MBA (Sesija 4: Liderstvo i pregovaranje) PwC Akademija
29/03/18 Drive - Iznenađujuća istina o tome šta nas motiviše (dvodnevna obuka) PwC Akademija
30/03/18 PwC Mini MBA (Sesija 5: Marketing) PwC Akademija
03/04/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
05/04/18 Upravljanje projektima (dvodnevna obuka) PwC Akademija
13/04/18 PwC Mini MBA (Sesija 6: Upravljanje projektima i procesi poslovanja) PwC Akademija
16/04/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
18/04/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
19/04/18 Digitalni poslovni model - Seminar za prelazak na Digitalni poslovni model PwC Akademija
20/04/18 PwC Mini MBA (Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment) PwC Akademija
26/04/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
27/04/18 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje ljudskim resursima) PwC Akademija
09/05/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
10/05/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
12/05/18 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC Akademija
14/05/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
18/05/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
24/05/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
24/05/18 Mini MBA - Završni rad PwC Akademija
01/06/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
05/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
07/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
14/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
18/06/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
09/07/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
15/07/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
Pratite nas