PwC Akademija

Doživi znanje

PwC Akademija je obrazovni deo globalne mreže PwC u Srbiji. PwC Akademiju čine stručnjaci sa iskustvom koji polaznicima prenose iskustva i znanja koja i sami redovno koriste u svakodnevnoj praksi.

Nudimo  različite programe obuke za sticanja znanja i veština potrebnih u savremenom poslovanju. Ponuda obuka je koncipirana na osnovu iskustava naših eksperata i globalne organizacije PwC. Programi obuke se oblikuju u skladu sa potrebama savremenog poslovanja i zahtevima klijenata. PwC Akademija u Srbiji postoji od 2007. godine i deo je rastuće mreže PwC Akademija koje u ovom trenutku postoje u više od 30 zemalja Evrope. Kroz mrežu PwC Akademija vršimo kontinuiranu razmenu i praktičnu primenu znanja, iskustava, kompetencija i metodologija.

Šta je PwC Mini MBA program?

loading-player

Playback of this video is not currently available

Lista predstojećih treninga
Datum Naslov Lokacija
16/01/19 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
21/01/19 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
23/01/19 Demistifikacija odlozenog poreza PwC Akademija
11/02/19 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
21/02/19 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
22/02/19 Upravljanje projektima (dvodnevna obuka) PwC Akademija
28/02/19 PwC Mini MBA - Sesija 1: Mapiranje poslovnih procesa, profesionalna etika i korporativno upravljanje PwC Akademija
01/03/19 PwC Mini MBA - Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija PwC Akademija
11/03/19 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
14/03/19 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
21/03/19 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
29/03/19 PwC Mini MBA - Sesija 4: Liderstvo u 21. veku PwC Akademija
05/04/19 PwC Mini MBA - Sesija 5: Osnove računovodstva i finansijski menadžment PwC Akademija
10/04/19 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
15/04/19 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
19/04/19 PwC Mini MBA - Sesija 6: Marketing u eri digitalnih tehnologija PwC Akademija
06/05/19 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
10/05/19 PwC Mini MBA - Sesija 7: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju PwC Akademija
13/05/19 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
14/05/19 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
25/05/19 PwC Mini MBA - Sesija 9: Rekapitulacija– Izrada plana poslovanja, odnosno analize poslovanja PwC Akademija
29/05/19 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
06/06/19 PwC Mini MBA - Završni rad PwC Akademija

Pratite nas