PwC Akademija

Doživi znanje

PwC Akademija je obrazovni deo globalne mreže PwC u Srbiji. PwC Akademiju čine stručnjaci sa iskustvom koji polaznicima prenose iskustva i znanja koja i sami redovno koriste u svakodnevnoj praksi.

Nudimo  različite programe obuke za sticanja znanja i veština potrebnih u savremenom poslovanju. Ponuda obuka je koncipirana na osnovu iskustava naših eksperata i globalne organizacije PwC. Programi obuke se oblikuju u skladu sa potrebama savremenog poslovanja i zahtevima klijenata. PwC Akademija u Srbiji postoji od 2007. godine i deo je rastuće mreže PwC Akademija koje u ovom trenutku postoje u više od 30 zemalja Evrope. Kroz mrežu PwC Akademija vršimo kontinuiranu razmenu i praktičnu primenu znanja, iskustava, kompetencija i metodologija.

Novo:

Model digitalnog poslovanja – Obuka za prelazak na digitalno poslovanje

Nove prilike za kreiranje vrednosti - Obuka u trajanju od dva dana pomaže menadžerima srednjeg i visokog nivoa upravljanja usmerenim na rad sa strankama da steknu razumevanje o konceptu digitalne transformacije poslovanja, kao i o osnovnim vrednostima tj. odlikama digitalne privrede.

Više o obuci - Model digitalnog poslovanja

Lista predstojećih treninga
Datum Naslov Lokacija
20/11/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
23/11/17 Digitalni poslovni model - Seminar za prelazak na Digitalni poslovni model PwC Akademija
24/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 6: Liderstvo i pregovaranje) PwC Akademija
30/11/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
30/11/17 Transferne cene PwC Akademija
01/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment) PwC Akademija
04/12/17 ACCA CBE (Computer Based Exam)
14/12/17 Mikroekspresije PwC Akademija
15/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja) PwC Akademija
23/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC Akademija
28/12/17 Mini MBA - Završni ispit PwC Akademija
15/01/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
15/01/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
31/01/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
01/02/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
05/02/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
21/02/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
28/02/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
05/03/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
03/04/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
26/04/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
09/05/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
05/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
07/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
14/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
09/07/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
15/07/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
Pratite nas