PwC Akademija

Doživi znanje

PwC Akademija je obrazovni deo globalne mreže PwC u Srbiji. PwC Akademiju čine stručnjaci sa iskustvom koji polaznicima prenose iskustva i znanja koja i sami redovno koriste u svakodnevnoj praksi.

Nudimo  različite programe obuke za sticanja znanja i veština potrebnih u savremenom poslovanju. Ponuda obuka je koncipirana na osnovu iskustava naših eksperata i globalne organizacije PwC. Programi obuke se oblikuju u skladu sa potrebama savremenog poslovanja i zahtevima klijenata. PwC Akademija u Srbiji postoji od 2007. godine i deo je rastuće mreže PwC Akademija koje u ovom trenutku postoje u više od 30 zemalja Evrope. Kroz mrežu PwC Akademija vršimo kontinuiranu razmenu i praktičnu primenu znanja, iskustava, kompetencija i metodologija.

Novo:

Model digitalnog poslovanja – Obuka za prelazak na digitalno poslovanje

Nove prilike za kreiranje vrednosti - Obuka u trajanju od dva dana pomaže menadžerima srednjeg i visokog nivoa upravljanja usmerenim na rad sa strankama da steknu razumevanje o konceptu digitalne transformacije poslovanja, kao i o osnovnim vrednostima tj. odlikama digitalne privrede.

Više o obuci - Model digitalnog poslovanja

Lista predstojećih treninga
Datum Naslov Lokacija
20/04/18 PwC Mini MBA (Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment) PwC Akademija
24/04/18 Upravljanje projektima (dvodnevna obuka) PwC Akademija
26/04/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
27/04/18 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje ljudskim resursima) PwC Akademija
09/05/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
10/05/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
12/05/18 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC Akademija
14/05/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
15/05/18 Blockchain Experience Workshop PwC Akademija
17/05/18 Sticanje znanja u oblasti ličnog razvoja na način monaha manastira Šaolin PwC Akademija
18/05/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
24/05/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
24/05/18 Mini MBA - Završni rad PwC Akademija
01/06/18 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
05/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
07/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
14/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
18/06/18 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
09/07/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
15/07/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija

Pratite nas