Veštine lične efikasnosti

Menadžment veštine


Soft skills

Kontakt

Miro Smolović

Direktor za Jugoistocnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas