MSFI 16 - Lizing

MSFI 16 uveo je potpunu promenu u identifikovanje i priznavanje lizinga, što će imati značajan uticaj na finansijske izveštaje kompanija.

Ova obuka će pomoći u dubljem razumevanju i primeni MSFI 16. Tokom obuke polaznici će biti upoznati sa praktičnom primenom standarda i biće u mogućnosti da postave direktna pitanja o problemima i nedoumicama na koje mogu naići u praksi. Obuka će biti organizovana sa adekvatnim racijom teorije i primera. Bogato iskustvo predavača u oblasti revizije i finansijskog savetovanja garantuje vrlo otvorenu diskusiju i analizu konkretnih primera iz poslovanja. 

IFRS 16 Leasing
Datum Vreme Cena
 16 - 17. decembar 2020. 10 - 13č (CET) 220 + PDV

Kontakt

Miro  Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas