Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Business Coaching Diploma (BCD) - Obuka u oblasti poslovnog koučinga

Podignite coaching vještine na profesionalnu razinu

Počinje upis treće generacije polaznika Programa obuke u oblasti koučinga pod nazivom "Business Coaching Diploma" koji startuje na jesen 2021. godine.

Koučing je postao jedna od ključnih menadžerskih i liderskih kompetencija zbog kompleksnosti i brzine poslovanja te očekivanja nove generacije zaposlenih. 
Najuspešniji menadžeri su oni koji znaju da podstaknu članove tima na saradnju, koji preuzimaju inicijativu i imaju angažovan pristup pronalaženju inovativnih rešenja.

Kompanija PwC kreirala je obuku za stručno usavršavanje koučeva pod nazivom Business Coaching Diploma (BCD) u tajanju od pet meseci, koja se već šest godina sa uspehom sprovodi u zemljama centralne i istočne Evrope.  

Ovaj Program obuke u oblasti koučinga akreditovan je od strane dve međunarodne strukovne organizacije: Međunarodne federacije koučeva (International Coach Federation - ICF) i Evropskog saveta za mentorstvo i koučing (European Mentoring and Coaching Council - EMCC).

Raspored

 Način razmišljanja  23.-25. septembar 2021.
 Module 1  21.-23. oktobar 2021.
 Module 2  25.-27. novembar 2021.
 Module 3

 16.-18. decembar 2021.

 Module 4

 20.-22. januar 2022.

 Exam
TBC

Program obuke namenjen je:
 • Menadžerima i liderima timova koji žele da promovišu i razvijaju kulturu koučinga unutar svojih timova i organizacije 

 • Zaposlenima u Službi za kadrove, odnosno licima u funkciji internih koučeva zaduženim za razvoj talentovanih kadrova 

 • Koučevima, konsultantima i psiholozima koji u svom radu primenjuju koučing

Korist za polaznike:
 • Usvajanje koučing pristupa u komunikaciji sa kolegama i poslovnim saradnicima

 • Sticanje većeg stepen samopouzdanja i kontrole u teškim situacijama

 • Sposobnost da se kod članova tima i kolega poveća motivacija za napredovanje na profesionalnom i ličnom planu

 • Sticanje razumevanja o koučing alatima koji su se najbolje pokazali u poslovnom okruženju 

 • Unapređenje saradnje sa klijentima, poslovnim partnerima i kolegama

Korist za Vašu organizaciju: 
 • 77 % bolji odnosi u organizaciji 

 • 67 % bolji timski rad

 • 61 % veći stepen zadovoljstva zaposlenih 

 • 48 % bolji kvaliteta proizvoda i usluga

Izvor: Manchester Consulting Group

Posebna cena za registraciju do 31.08.2021: 3,500 evra + PDV

Redovna cena: 3,800 evra + PDV

- Mogućnost plaćanja u 3 rate

- Male grupe (do 12 polaznika)

Za više informacija i registraciju pišite:

rs_pwcakademija@pwc.com

Playback of this video is not currently available

Predavači

Žana Goić Petričević

Žana Goić Petričević, CPCC PCC (Professional Certified Coach)

Žana vrši obuku menadžera i timski je kouč, bavi se edukacijom koučeva i mentor je na projektima razvoja rukovodećih kadrova.  Radi sa pojedincima i timovima u zemlji i inostranstvu te korporativnim klijentima pruža usluge koje uključuju koučing rukovodećih kadrova, procenu liderskih sposobnosti i veština menadžera, procenu kulture liderstva u organizaciji, timski koučing i obuku u oblasti razvoja koučing veština s fokusom na razvoj liderskih sposobnosti i veština menadžera, odnosno promenu kulture liderstva u organizaciji. Sertifikovani je ICF kouč, sertifikovani profesionalni Co-ActiveTM kouč, ORSCTM kouč, sertifikovani je kouč za primenu Leadership Circle ProfileTM alata, sveobuhvatnog sistema procene lidera i menadžera, a poseduje i licencu za primenu Team DiagnosticTM modela i alata za procenu timova.

Relevantno obrazovanje:

 • Certified Professional Co-Active Coach (CPCC), CTI - Co-Active Training Institute
 • Co-Active Leadership Programme Graduate, CTI – Co-Active Training Institute
 • ICF Professional Certified Coach (PCC), ICF – International Coach Federation
 • Organisation and Relationship Systems Certified Coach (ORSCC), CRR Global
 • The Leadership Circle Profile Certified Practitioner (individual and collective leadership assessments), TLC - The Leadership Circle
 • Immunity to Change Facilitator’s Workshop - Minds at Work 
 • Authorised facilitator of Team Diagnostic Model Assessments (Team Diagnostic, Team Leader View, Team 360° View, Organisation View), TCI – Team Coaching International
 • ICF Continuing Coach Education (CCE) Programmes: Coaching from Source; The Art of Developmental Coaching; Coaching and Emotions; Coaches Going Corporate
Pilar Cabral Majerović

Pilar Cabral Majerović, ACC (Associate Certified Coach) 

Pilar ima više od 20 godina iskustva na rukovodećim poslovima koje je sticala kroz poslovanje u inostranstvu unutar različitih poslovnih okruženja. Studirala je i radila u velikom broju evropskih zemlja, kao i u SAD i Japanu. Profesionalnu karijeru započela je kao novinarka u Francuskoj, a po preseljenju u Hrvatsku otpočela je novo poglavlje u svom životu. Posvetila se životu u resoru prodaje u različitim međunarodnim kompanijama. Sa razvojem karijere, imenovana je na rukovodeće položaje. Bila je direktor Sektora prodaje jedne od vodećih telekomunikacionih kompanija u Hrvatskoj.  Kasnije je prihvatila poziciju menadžera za odnose sa klijentima u jednom od najvećih hotelskih lanaca u Hrvatskoj te poziciju rukovodioca Sektora prodaje u jednoj od vodećih škola stranih jezika. Trenutno vrši obuku rukovodećih kadrova i timski je kouč, bavi se mentorskim radom i pružanjem konsultantskih usluga.

Član je Međunarodne federacije koučeva (ICF).

Relevantno obrazovanje:

 • Erickson Professional Coach - The Art and Science of Coaching, Erickson International
 • High Performance Team Coaching, Erickson International
 • Certified Systemic Team Coach
 • Emotional Culture Deck, Silver Practitioner
 • Points of You®, Train the Trainer
 • Points of You®, L2
 • PwC Coaching Academy, Warsaw
Joanna Zawada Kubik

Joanna Zawada Kubik, MCC (Master Certified Coach)

oana je po zanimanju inženjer. Tokom perioda od deset godina radila je u velikom broju kompanija i to na različitim pozicijama unutar odeljenja operativnih poslova i sektora maloprodaje.  Bila je zadužena za implementaciju i nadzor nad primenom standarda u oblasti zaštite, bezbednosti i životne sredine (HSE), kao i za poslove u oblasti naplate potraživanja, korisničke podrške, upravljanja promenama u čijem su fokusu promena organizacione kulture, ponašanja, korporativnih vrednosti, sistema motivisanja i nagrađivanja zaposlenih te promena radnih navika. U svojstvu kouča i predavača na obuci sarađivala je sa brojnim organizacijama unutar različitih sektora privrede. Joana je koautor programa za obuku koučeva i predavač na obukama koje se realizuju u Školi za edukaciju koučeva u Poljskoj (Polska Szkoła Coachingu) i Školi za edukaciju u oblasti timskog koučinga u Poljskoj (Polish School of Team Coaching). Akreditovani je procenitelj Međunarodne federacije koučeva, bavi se mentorskim radom i pripremom koučeva za ACC i PCC nivoe ICF akreditacije. Godine 2012, bila je direktor filijale Međunarodne federacije koučeva u Krakovu.

Relevantno obrazovanje: 

 • Certified Professional Co Active Coach (CPCC)
 • Licenced Facilitator of Team Diagnostic Assessment method, Team Coaching International (TCI)
 • Licensed Transforming Communication Trainer
 • Coaching Academy - Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne Course
 • Relationship Coaching Course by Organisational Relationship System Coaching (ORSC)
 • Transformational Coaching and Leadership (Center for Transformational Presence)
 • Co active Leadership Program, CTI USA

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas