Trauma u organizaciji – iz sistemske perspektive

‘Zajedno ostajemo celi.’

Trauma u organizacijama je tema o kojoj se retko govori javno. Sa druge strane, iskustvo pokazuje da se veliki broj organizacija susreo sa traumom tokom svog postojanja. Tokom ovog webinara saznaćete kako prepoznati, sprečiti i prevazići traumu, kakva je sistemska uloga traume u organizacijama i koja je uloga lidera u potencijalno traumatskim situacijama. Takođe, pogledaćemo i na koji način trenutna COVID19 kriza može izazvati nove ili ponovo aktivirati stare organizacijske traume.

Predavač

Darko Marković

Datumi

28.10. i 6.11.

Vreme

10 - 14č (CET)

Cena

200EUR + PDV

organizational trauma
pwc and systemic

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas