Business Coaching Diploma (BCD) - Obuka u oblasti poslovnog koučinga

Obuka je osmišljena od strane vrhunskih stručnjaka za potrebe profesionalaca

Sveobuhvatan program obuke akreditovan od strane dve međunarodne strukovne organizacije: Međunarodne federacije koučeva (International Coach Federation - ICF) i Evropskog saveta za mentorstvo i koučing (European Mentoring and Coaching Council - EMCC).

Pozivamo Vas da se priključite obuci! 

Pwc Akademija vas poziva da učestvujete u programu obuke koučeva pod nazivom "Business Coaching Diploma". Svrha ove obuke je da polaznicima pruži osnovna znanja i veštine u oblasti koučkinga te da svim zainteresovanim licima omogući da se usavršavaju radi sticanja zvanja kvalifikovani profesionalni kouč. 

Kome je obuka namenjena? 

Obuka je namenjena liderima, menadžerima, stručnjacima za ljudske resurse, predavačima na programima obuke u oblasti poslovnih veština, savetnicima, konsultantima, kao i svima koji su zainteresovani za teme u oblasti koučinga, odnosno ličnog i profesionalnog razvoja. 

Program obuke nastoji da podigne svest o pozitivnom dejstvu koučinga i doprinese da se izgradi koučing kultura unutar organizacija. Sa trendom potražnje za koučingom na organizacionom nivou, nastojimo da u značajnoj meri pomognemo rukovodećim kadrovima i stručnjacima u oblasti ljudskih resursa da prođu kroz proces transformacije.

Prema našem uverenju

Coaching promotes a systemic approach to the client’s experience, taking into account business context, organisational culture as well as personal values and motivation.

Koučing promoviše sistemski pristup klijentu i njegovom iskustvu, uzimajući pri tome u obzir poslovno okruženje, organizacionu kulturu, lične vrednosti i motivaciju klijenta.

Coaching relationship is a confidential alliance between a coach and client formed with the purpose of supporting clients in reaching desired outcomes in work and life.

Odnos između kouča i klijenta predstavlja dogovor koji su kouč i klijent sklopili sa ciljem pružanja podrške klijentu kako bi klijent došao do željenih ishoda u poslu i u životu.

The coach knows that resources and solutions lie within the client and serves as a facilitator of the process of selfdiscovery and empowerment.

Kouč razume da se kapaciteti i rešenja nalaze unutar samog klijenta te je njegova uloga da omogući proces klijentovog samootkrivanja i osnaživanja.

Programi obuke i njihova korist

Obuka u oblasti poslovnog koučinga je akreditovani kurs koji obuhvata:

Business coaching diploma - programme benefits

Po uspešnom završetku obuke, polaznici dobijaju dva sertifiata: 

 1. Sertifikat koji izdaje PwC Akademija u Poljskoj, kojim se potvrđuje da je polaznik pohađao obuku u trajanju od 156 radnih sati koje propisuje ICF. Reč je o broju sati propisanih za potrebe obuke tj. edukacije kadrova u oblasti koučinga (ACSTH). 
 2. Sertifikat koji izdaje PwC Akademija u Poljskoj sa prestižnom oznakom za kvalitet (EQA) koju dodeljuje Evropski savet za mentorstvo i koučing (EMCC). 

*Uslov za dobijanje sertifikata je da polaznik obuke podnese dokaz da je sa različitim klijentima održao koučing sesije u ukupnom trajanju od najmanje 36 sati (prihvata se i pro-bono rad).

Po završetku obuke, polaznici imaju pravo da podnesu zahtev za izdavanje sertifikata po osnovu pojedinačnog programa obuke kojim se priznaje zvanje
 • stručni sertifikovani kouč (Associate Certified Coach (ACC), odnosno

 • profesionalni sertifikovani Kouč (Professional Certified Coach (PCC)

Radionice su metodski raznovrsne i podrazumevaju primenu različitih metoda rada i pristupa učenju kao što su interaktivna predavanja, diskusije, demonstracija različitih koučing alata, vežbe u paru i grupne vežbe, analiza slučajeva, praćenje rada grupe/mentorski rad.

Struktura programa obuke

Način razmišljanja

Uvod i oblikovanje načina razmišljanja 

Modul 1 

Izgradnja odnosa između kouča i njegovog klijenta

 • Osnove odnosa između kouča i klijenta

 • Izgradnja samopouzdanja kod kouča

 • Stilovi komunikacije u procesu koučinga

 • Podizanje svesti klijenta

Modul 2 

Oblikovanje budućnosti

 • Postavljanje ciljeva

 • Ravnoteža između resursa

 • Planiranje aktivnosti

Modul 3 

Oslobađanje, odnosno povećanje ličnog potencijala

 • Rad na formiranju/uklanjanju uverenja i stavova

 • Inovacije - nekonvencionalno razmišljanje

 • Alternativi pristupi radu

Modul 4

Izgradnja zadovoljavajućih odnosa 

 • Tehnike koučinga koje se koriste za izgradnju uspešnih poslovnih odnosa 

 • Oslobađanje/jačanje unutrašnje motivacije

Obuka u oblasti poslovnog koučinga 

Obuka objedinjuje različite koučing tehnike i alate koje mogu koristiti profesionalni koučevi i poslovni ljudi u svakodnevnom radu tj. pri upravljanju timovima. Polaznici stiču veštine kojima se postiže visok stepen kompetentnosti u oblasti poslovnog i životnog koučinga.

Naši predavači 

Naši predavači su koučevi entuzijasti sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti poslovnog koučinga. Svi koučevi poseduju međunarodno priznate kvalifikacije: 

 • MCC – Master Certified Coach (sertifikovani master kouč) 

 • PCC – Professional Certified Coach (profesionalni sertifikovani kouč) 

 • ACC – Accredited Certified Coach (licencirani sertifikovani kouč)

Po završenoj obuci, polaznici postaju deo zajednice nosilaca Diplome o stečenom znanju u oblasti koučinga, čime stiču dodatne pogodnosti, kao što su pravo na: 

 • Grupne sesije sa mentorom 

 • Sastanke sa nosiocima Diplome 

 • Učešće na skupovima koji imaju za cilj proširivanje mreže poslovnih kontakata 

 • Pristup društvenim mrežama zatvorenog tipa 

 • Popust na pojedine kurseve, kao i pri učešću na skupovima i konferencijama

Puna cena obuke:

Rana registracija: EUR 3500 + PDV

Redovna cena: EUR 3800 + PDV

*Iznos se može platiti na 3 rate. Broj polaznika je ograničen na 12.

Playback of this video is not currently available

Predavači

Žana Goić Petričević

Žana Goić Petričević, CPCC PCC (profesionalni sertifikovani kouč)

Žana vrši obuku menadžera i timski je kouč, bavi se edukacijom koučeva i mentor je na projektima razvoja rukovodećih kadrova. Stručno se usavršavala u međunarodno priznatim školama i profesionalni je sertifikovani kouč (PCC) akreditovan od strane Međunarodne federacije koučeva (ICF). Pre nego što je uplovila u vode koučinga i razvoja rukovodećih kadrova, Žana je deset godina bila zaposlena u naftnim, odnosno farmaceutskim kompanijama, odakle je otišla sa mesta direktora Odeljenja za komunikacije. Žana je danas potpuno posvećena razvoju istinski hrabrih lidera, spremnih i sposobnih da postupaju i upravljaju u skladu sa načelima integriteta. Da bi pospešila promenu paradigme koja predstavlja promenu koncepta i prakse rada rukovodećih kadrova i timova kojima oni upravljaju, Žana uvodi koncept rada koji podrazumeva istinu, suštinu, mudrost i odgovornost.

 

Pilar Cabral Majerović

Pilar Cabral Majerović, PCC (profesionalni sertifikovani kouč) 

Pilar se bavi poslovnim i timskim koučingom, edukacijom koučeva i mentorskim radom. Osim toga, ona drži predavanja iz oblasti liderstva. Pilar ima zvanje sertifikovani kouč, izdato od strane kompanije Erickson International, kao i zvanje stručni sertifikovani kouč (PCC) akreditovan od strane Međunarodne federacije koučeva (ICF). Pre nego što je počela da se bavi obukom menadžera i fasilitacijom projekata razvoja rukovodećih kadrova, Pilar je dvadeset godina radila u korporativnom sektoru, uglavnom u sektoru telekomunikacija i ugostiteljstva, gde je bila angažovana na brojnim rukovodećim pozicijama. Ona je uverena da svako od nas ima misiju koju treba da ispuni, odnosno da postoji svrha zbog koje svako od nas postoji; reč je o misiji, odnosno svrsi postojanja koju niko drugi ne može da nam nametne ili pak poveri. Naša misija i svrha postojanja nas ujedno primoravaju da se angažujemo u svetu koji nas okružuje.

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide