Radionica: Postignite poslovni uspeh uz primenu veštačke inteligencije (AI)

Primenom veštačke inteligencije dolazi do preoblikovanja načina funkcionisanja sveta kakvog poznajemo u obimu u kom niko nikada nije mogao ni da da zamisli i pritom se sve dešava veoma brzo! 

Prijavite se za pohađanje naše online radionice koju organizujemo uživo i saznajte kako da uz upotrebu veštačke inteligencije (AI) postignite poslovni uspeh i korenito promenite način i rezultate svog poslovanja. Širenjem kapaciteta kompanije primenom veštačke inteligencije i korišćenjem podataka dolazi do promene načina na koji se vrednost kompanije generiše, čuva i sa drugima deli. Kompanija postiže impresivan rast i razvoj bez obzira na sektor privrede u kom posluje, odnosno njen model poslovanja.

 

Polaznici se tokom radionice upoznaju sa savremenim modelima poslovanja koji se zasnivaju na upotrebi veštačke inteligencije, kao i sa operativnim pristupima i istražuju potencijale savremenih programa kao što je ChatGPT. Sveobuhvatnim ispitivanjem mogućnosti koje pruža primena veštačke inteligencije, polaznici uče o tome kako da planiraju i usmeravaju poslovne aktivnosti u okruženju koje obiluje podacima, odnosno kako da svoju kompaniju pozicioniraju kao lidera u oblasti primene veštačke inteligencije.

Otkrijte nove mogućnosti za rast i razvoj svoje kompanije kroz proces transformacije koji uvažava potencijal veštačke inteligencije i pogodnosti njenog korišćenja. Uz ispitivanje različitih mogućnosti koje pruža veštačka inteligencija, tokom obuke se razmatraju i etička pitanja koja se javljaju prilikom korišćenja velike količine podataka i sofisticiranih alata za analitiku. U eri veštačke inteligencije budite spremni da planirate rast i razvoj svoje kompanije i unapredite strategiju poslovanja uz poštovanje etičkih načela.

 1. Demistifikovanje AI: Polaznici stiču razumevanje o veštačkoj inteligenciji i njenim programima i alatima, razjašnjavaju složene elemente veštačke inteligencije i istu čine pristupačnom u korist svoje organizacije.
 2. Različiti AI programi: Polaznici istražuju različite domene veštačke inteligencije kao što su mašinsko učenje, prediktivno modelovanje i nauka o podacima kako bi unapredili svoj potencijal i stavili ga u funkciju poslovanja.

 3. Mrežni efekti i Platformske strategije: Polaznici stiču razumevanje o važnosti mrežnih efekata i platformskih strategija, uče kako da iste koriste za potrebe ostvarivanja rasta i uspeha na tržištu.

 4. Uspostavljanje fabrike u kojoj će se primenjivati veštačka inteligencija:  Polaznici uče o tome kako da uspostave fabriku u kojoj se koristi veštačka inteligencija i da pri tome neguju kulturu inovacija i omoguće kompaniji ostvarivanje izuzetnih rezultata kako na postojećim tako i na tržištima u nastajanju.

 5. Analiza poslovnih modela i potencijala veštačke inteligencije: Polaznici vrše analizu poslovnog modela vaše organizacije, kao i potencijala veštačke inteligencije da bi identifikovali oblasti koje zahtevaju poboljšanje, odnosno prilike za rast i razvoj kompanije.

 6. Izrada strateških planova za unapređenje rasta i razvoja kompanije: Polaznici kreiraju akcione planove kako bi iskoristili mogućnosti koje pruža veštačka inteligencija, a zatim ih usaglašavaju sa ostalim ciljevima poslovanja.
 1. Analiza postojećeg potencijala veštačke inteligencije: Polaznici će vršiti procenu, odnosno sticati razumevanje o postojećem potencijalu primene veštačke inteligencije u organizaciji radi identifikovanja dobrih aspekata poslovanja, nedostataka i oblasti koje bi eventualno trebalo unaprediti.

 2. Izrada smernica za transformaciju različitih aspekata poslovanja kroz primenu veštačke inteligencije: Polaznici će prirediti sveobuhvatnu mapu  puta za integraciju AI tehnologija u kompaniju, pri čemu promovisati kulturu inovacija, odnosno uspešne primene veštačke inteligencije.

 3. Prelazak na model poslovanja koji se zasniva na upotrebi veštačke inteligencije: Polaznici će razmatrati strategije, odnosno primere najbolje prakse za prelazak na model poslovanja koji se zasniva na upotrebi veštačke inteligencije, pri čemu će otkrivati nove prilike za rast kompanije i efikasan prelazak na nov poslovni model.

 4. Ostvarivanje konkurentske prednosti: Uz primenu AI tehnologija ostvaruje se konkurentska prednosti, pri čemu organizacija dobija mogućnost da se istakne, raste i razvija na tržištu koje se ubrzano menja.

 5. Upravljanje procesom organizacione transformacija: Polaznici će naučiti da upravljaju procesom organizacione transformacije, pri čemu će podsticati timove da koriste veštačku inteligenciju, odnosno da se prilagode promeni poslovnog okruženja.

Ovaj program obuke je namenjen stručnjacima različitog profila, donosiocima poslovnih odluka, liderima i svima onima koji svojim angažovanjem doprinose poslovanju već afirmisanih ili pak startap kompanija različitih veličina. Ukoliko ste u svojoj organizaciji nadležni za oblikovanje strategije u oblasti primene veštačke inteligencije, analitike podataka, odnosno digitalne transformacije, onda je ova obuka za vas.

Veliku korist od ovog programa obuke imaće lideri u poslovnom i tehnološkom svetu koji žele da koriste najnovije alate koje pokreće veštačka inteligencija, odnosno koji teže ka tome da otkriju nove izvore strateških i operativnih vrednosti. Sledstveno tome, lica koja obavljaju strateške funkcije u organizaciji (upravljanje proizvodima, digitalno poslovanje i korišćenje informacionih tehnologija, poslovi u oblasti marketinga, lanca snabdevanja, upravljanja talentovanim kadrovima) otkriće na koji način mogu da pređu na model poslovanja koji se zasniva na upotrebi veštačke inteligencije.

Ovaj program obuke je relevantan i za državne službenike koji rade na razvoju strategija i politika u oblasti primene veštačke inteligencije, očuvanja privatnosti podataka, bezbednosnih izazova i njihovih efekata na pružanje usluga.

Obuka je namenjena stručnjacima sa malo, odnosno nimalo iskustva u primeni veštačke inteligencije.

Uvod – Veštačka inteligencija i poslovanje  

 • Šta je veštačka inteligencija? 

 • Pregled uobičajenih tehnologija - njihove mogućnosti i ograničenja 

 • Mašina ili čovek? Uzajamno delovanje veštačke inteligencije i čoveka 

 • Sticanje razumevanja o tome na koji način se primenom veštačke inteligencije menja potencijal kompanije, odnosno na koji način se menjaju njene dužnosti i obaveze.

Delving into the practices of businesses operating with an AI factory core, you will uncover how they deliver remarkable value to their customers. This exploration extends to understanding the evolving competitive dynamics shaped by AI adoption. Moreover, we will investigate the organizational structures that prove instrumental in achieving success in the AI-driven landscape. By grasping these crucial insights, you'll be better equipped to position your business for sustained growth and relevance in the era of artificial intelligence.

U eri koju karakteriše upotreba veštačke inteligencije veoma je važno da se sprovede analiza  spremnosti organizacije za primenu veštačke inteligencije i formuliše strategija koja je zasnovana na valjanim informacijama.  Postupak podrazumeva temeljnu procenu spremnosti organizacije da prihvati tehnologije veštačke inteligencije te kreiranje prilagođenog pristupa sa ciljem da se uspešno iskoriste prednosti veštačke inteligencije. Sprovođenjem ovih ključnih koraka, polaznici obuke biće u mogućnosti da pozicioniraju organizaciju na način koji obezbeđuje napredak i trajni uspeh.

 • Procena poslovnih potreba i izazova radi utvrđivanja tačaka integracije u procesu primene veštačke inteligencije.

 • Prepoznavanje prilika za primenu veštačke inteligencije na poslovima u korisničkoj službi, operativnom poslovanju, marketingu i drugim službama.

 • Davanje prioriteta inicijativama u oblasti veštačke inteligencije na osnovu izvodljivosti inicijativa i njihove usaglašenosti sa ostalim strategijama organizacije.

Formiranje osnovne infrastrukture i obezbeđivanje resursa potrebnih za nesmetanu primenu veštačke inteligencije podrazumeva razvoj platformi sa podacima, kanala, naprednih algoritama, eksperimentalnih platformi i ostalih ključnih komponenti. Ovi elementi stvaraju osnov za uspešnu primenu veštačke inteligencije i osnažuju organizacije da iskoriste pun potencijal veštačke inteligencije kako u procesu obavljanja poslovnih aktivnosti tako i u procesu  definisanja poslovne strategije.

Kreiranje inovativnih platformi i korišćenje punog potencijala mrežnih efekata i efekata učenja na mreži predstavljaju ključne faktore kojima se pokreće  transformativni rast i postiže uspeh. Uspostavljanjem izdržljivih inovativnih platformi kompanije mogu da obezbede okruženje koje pogoduje kreativnim aktivnostima i napretku. U isto vreme, prihvatanje mrežnih efekata i efekata učenja na mreži povećava  vrednost inovacija i njihovih efekata, podstiče organizacije na ostvarivanje napretka u današnjem dinamičnom i konkurentnom okruženju.

Budući da AI tehnologije neprekidno oblikuju funkcionisanje sveta,  izuzetno je važno da prilikom primene veštačke inteligencije etičko postupanje ima prioritet nad ostalim aktivnostima. Ovo podrazumeva otklanjanje algoritamske pristrasnosti, zaštitu ključnih sistema i podataka o kupcima, promovisanje inkluzivne kulture u svim aplikacijama koje pokreće veštačka inteligencija i prevazilaženje digitalnog jaza. Poštovanjem etičkih principa pri upotrebi veštačke inteligencije, organizacije grade poverenje, pokreću odgovorne inovacije, stvaraju pravednije i pristupačnije okruženje veštačke inteligencije od kojeg svi imaju korist.

Na putu ka transformaciji polaznici se upoznaju se modelom zrelosti veštačke inteligencije koji predstavlja ključni alat za ocenjivanje spremnosti organizacije da primeni veštačku inteligenciju. Polaznike upućujemo na izradu izveštaja o upotrebi veštačke inteligencije koji omogućava kreiranje mape puta za uspešnu integraciju veštačke inteligencije. Nadalje, istražujemo glavne faktore koji pokreću transformaciju i usmeravamo organizaciju ka digitalnom modelu poslovanja, koji je pripremljen za poslovanje u budućnosti i kog pokreće snaga veštačke inteligencije. Savladavanjem ovih ključnih faktora polaznici će moći da se  kreću samouvereno kroz svet veštačke inteligencije i podstiču održivi rast i razvoj kompanije i inovacije.

Oblasti u kojima se primenjuje veštačka inteligencija  

 • Primena AI u zdravstvu

 • Primena AI u poslovanju i e-trgovini 

 • Primena AI u autonomnim vozilima

 • Primena AI u industriji zabave

 • Primena Al u sektoru finansija

 • Primena Al u tehnologijama (veštačka inteligencija i blokčein tehnologija)

 • Primena Al u tehnologijama (veštačka inteligencija i internet stvari)

   

Brzi inženjering 

 • Šta je brzi inženjering?

 • Važnost brzog inženjeringa?

 • Aplikacije brzog inženjeringa?

Budućnost primene veštačke inteligencije u poslovanju 

 • Na koji način će veštačka inteligencija nastaviti da transformiše kompanije? 

 • Koje nove probleme ćemo biti u mogućnosti da rešimo? 

 • Etička i moralna pitanja 

 • Pripremanje za primenu veštačke inteligencije u budućnosti

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide