Diploma o stečenom znanju u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (kvalifikacija DipIFR)

Steknite međunarodno priznatu kvalifikaciju Udruženja sertifikovanih ovlašćenih računovođa Velike Britanije (ACCA)

Podignite svoje znanje u oblasti MSFI na viši nivo

Kvalifikacija DipIFR je međunarodno priznata kvalifikacija u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) uspostavljena od strane vodeće profesionalne organizacije, Udruženja sertifikovanih ovlašćenih računovođa Velike Britanije (ACCA). Ova kvalifikacija zainteresovanima polaznicima obuke omogućava obavljanje stručnih poslova višeg nivoa u oblasti MSFI.

Sve što treba da znate o paketu obuke

Kome je namenjen naš program obuke?

Naš program obuke namenjen je stručnjacima u oblasti računovodstva, revizije i finansija koji žele da steknu kvalifikaciju DipIFR ili pak prošire svoje teorijsko i praktično znanje u oblasti MSFI.

Pristupni nalog

Polaznici koji ne polože ispit za sticanje kvalifikacije DipIFR, a završili su sve kurseve i položili dva praktična ispita (odgovorili tačno na sva pitanja) sledećeg semestra dobijaju pristupni nalog istom programu obuke. Pristupni nalog ne oslobađa polaznike od plaćanja naknade za polaganje ispita. Naknada za polaganje ispita plaća se pri svakom polaganju ispita bez obzira na to što putem pristupnog naloga polaznik pristupa istom programu obuke.

Uslovi  za polaganja ispita za sticanje kvalifikacije DipIFR udruženja ACCA

 • Dve godine relevantnog radnog iskustva u oblasti računovodstva i relevantan stepen stručne spreme (stepen stručne spreme koji oslobađa polaznika od pohađanja najmanje dva ispita iz oblasti strukovnih studija i korporativnog i poslovnog prava (LW); ODNOSNO 

 • Dve godine relevantnog radnog iskustva u oblasti računovodstva i Sertifikat za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja udruženja ACCA; ODNOSNO

 • Tri godine relevantnog radnog iskustva u oblasti računovodstva; ODNOSNO

 • Status pridruženog člana udruženja ACCA

Izvor: ACCA Global

Kombinovana obuka prilagođena Vašim potrebama

Izaberite paket obuke koji Vam najviše odgovara

Šta je uključeno u paket obuke?

 • Moduli osnovnog i naprednog nivoa učenja: 30 sati unapred snimljenog programa koji uključuje teorijska predavanja, zahteve MSFI/MRS, nakon čega slede praktični primeri 

 • Skripta 

 • Udžbenik

 • Testovi i rešenja sa prethodnih ispita

 • Spisak najčešćih pitanja i odgovora

 • Kratka pitanja sa više ponuđenih odgovora  radi provere razumevanja materije

 • Tabela za praćenje napretka grupe 

Sledeći Plan učenja definiše raspored vremena u procesu učenja za sticanje kvalifikacije DipIFR.

 

Šta je uključeno u paket obuke? 

 • Moduli osnovnog i naprednog nivoa učenja: 30 sati unapred snimljenog programa koji uključuje teorijska predavanja, zahteve MSFI/MRS, nakon čega slede praktični primeri

 • Dva testa za polaganje ispita, nakon čega slede unapred snimljene sesije/predavanja  tokom kojih polaznici dobijaju primere tačnih odgovora i objašnjenja 

 • Pripreme za polaganje ispita: 3 dana (18 sati ) unapred snimljenog programa koji uključuje rešavanje testova  sa prethodnih ispita  

 • Skripta 

 • Udžbenik

 • Testovi i rešenja sa prethodnih ispita

 • Spisak najčešćih pitanja i odgovora

 • Kratka pitanja sa više ponuđenih odgovora  radi provere razumevanja materije

 • Tabela za praćenje napretka grupe

Sledeći  Plan učenja definiše raspored vremena u procesu učenja za sticanje kvalifikacije DipIFR.

 

Šta je uključeno u paket obuke? 

 • Predlog rasporeda vremena u procesu učenja za sticanje kvalifikacije DipIFR

 • Moduli osnovnog i naprednog nivoa učenja: 30 sati unapred snimljenog programa koji uključuje teorijska predavanja, zahteve MSFI/MRS, nakon čega slede praktični primeri

 • 3 direktne online konsultacije pre vežbanja za polaganje ispita 

 • 2 testa za polaganje ispita, nakon čega sledi direktna onlajn sesija tokom koje mentor ocenjuje testove i polaznicima daje primere tačnih odgovora i objašnjenja. Snimci sesija/predavanja biće naknadno dostupni 

 • Direktne online pripreme za polaganje ispita koje se obavljaju uz pomoć mentora radi uvežbavanja odgovora na pitanja sa prethodnih ispita i pružanja odgovora na pitanja polaznika: 6 poludnevnih online sesija/predavanja vođenih od strane mentora tokom kojih se rešavanju testovi sa prethodnih ispita i studenti mogu da postavljaju pitanja. Snimci sesija/predavanja biće naknadno dostupni 

 • Stalna dostupnost mentora putem čet aplikacije 

 • Skripta 

 • Udžbenik

 • Testovi i rešenja sa prethodnih ispita

 • Spisak najčešćih pitanja i odgovora

 • Kratka pitanja sa više ponuđenih odgovora  radi provere razumevanja materije

 • Tabela za praćenje napretka grupe

Sledeći  Plan učenja definiše raspored vremena u procesu učenja za sticanje kvalifikacije DipIFR.

Šta je uključeno u paket obuke? 

 • 1 test za polaganje ispita nakon čega sledi direktna onlajn sesija ocenjivanja od strane mentora tokom koje polaznici dobijaju primere tačnih odgovora i objašnjenja. Snimak sesije /predavanja biće naknadno dostupan.

 • Direktne online pripreme za polaganje ispita vođene od strane mentora radi uvežbavanja odgovora na pitanja sa prethodnih ispita i pružanja odgovora na pitanja polaznika: 6 poludnevnih online sesija/predavanja vođenih od strane mentora tokom kojih se rešavanju testovi sa prethodnih ispita i studenti mogu da postavljaju pitanja. Snimci sesija/predavanja biće naknadno dostupni 

 • Udžbenik

 • Testovi i rešenja sa prethodnih ispita

 • Spisak najčešćih pitanja i odgovora

 • Tabela za praćenje napretka grupe

Sledeći Plan učenja definiše raspored vremena u procesu obrazovanja i učenja za sticanje kvalifikacije DipIFR.

 

Šta ćete naučiti?

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide