Online obuka za sticanje diplome o znanju stečenom u oblasti MSFI (kvalifikacija DipIFR)

Šta je kvalifikacija DipIFR koju izdaje ACCA?

Kvalifikacija DipIFR je međunarodno priznata kvalifikacija u oblasti MSFI uspostavljena od strane vodeće profesionalne organizacije, Udruženja sertifikovanih ovlašćenih računovo]a Velike Britanije. Kvalifikacija DipIFR omogućava zainteresovanima obavljanje stručnih poslova višeg nivoa u oblasti MSFI.

ACCA je jedno od najvećih i najrazvijenijih međunarodno priznatih udruženja računovođa. ACCA ima više od 100 godina dugu tradiciju,  priznato je u više od 180 zemalja širom i trenutno broji više od 219 000 članova i 527 000 kandidata koji se pripremaju za prijem u članstvo.

Dip IFR

Zašto je dobro steći kvalifikaciju DipIFR?

Izveštavanje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) predstavljaj pitanje od opšte važnosti za preduzeća i stručnjake u oblasti finansija. Više od 90 odsto vodećih zemalja svetske ekonomije zahteva, odnosno teži primeni MSFI, stoga skoro da nema preduzeća koje može da zanemari potrebu zaposlenih za razumevanje MSFI i njihovog uticaja na poslovanje i finansijsko izveštavanje.

Kome je namenjen program obuke za sticanje kvalifikacije DipIFR?

Program obuke namenjen je stručnjacima koji se bave poslovima u oblasti računovodstva, revizije i finansija koji žele da steknu kvalifikaciju DipIFR i prošire svoja teorijska i praktična znanja u oblasti MSFI. 

Sertifikovani stručnjaci sa kvalifikacijom DipIFR stiču:

  • Suštinsko poznavanje i razumevanje osnovnih principa MSFI

  • Veštine i znanja neophodna za izveštavanje u skladu sa MSFI i pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja

  • Veštine i znanja neophodna za primenu MSFI u praksi.

Zašto pohađati obuku za sticanje kvalifikacije DipIFR u organizaciji PwC Akademije?

PwC ima bogato iskustvo na projektima revizije finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa MSFI, kao i na projektima obuke polaznika za primenu pomenutih standarda. Naši predavači su sertifikovani od strane ACCA i poseduju višegodišnje iskustvo u praktičnoj primeni MSFI. Osim toga, materijali za obuku pripremljeni su od strane zaposlenih u PwC koji poseduju bogato iskustvo u relevantnim oblastima struke. 

U toku obuke polaznici imaju punu pažnju i podršku predavača koji pažljivo prate proces učenja i savladavanja pređenog gradiva svakog polaznika kursa. 

Naši predavači imaju iskustvo u nastavi i eksperti su u oblasti primene MSFI. Predavači na praktičnim primerima pokazuju polaznicima kako primena MSFI utiče na finansijske rezultate i položaj preduzeća.

Cena

Pozovite nas za informaciju o ceni

 

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide