Mini MBA

Ključ poslovnog uspeha

PwC Mini MBA program obuke

PwC Mini MBA program obuke je usmeren na razvoj najvažnijih poslovnih znanja i veština. Predavači na obuci su istaknuti stručnjaci koji polaznike vode kroz program obuke. U tom procesu, polaznici se upoznaju sa dragocenim poslovnim znanjima i veštinama, konceptom liderstva, upravljanjem projektimai vođenjem finansija. Osim toga, polaznici se upoznaju i sa proverenim poslovnim i marketinškim strategijama. PwC Mini MBA program obuke omogućava polaznicima sticanje šire slike o poslovanju, kao i sticanje razumevanja o različitim tačkama gledanja koje bi trebalo uzimati u obzir prilikom donošenja poslovnih odluka.

Playback of this video is not currently available

2:23

Mini MBA

Dodeljene nagrade

Godine 2019. prestižna nagrada "Education Leader"; u kategoriji "Best Learning Experience" dodeljena je PwC Mini MBA programu obuke koji je dostupan polaznicima u 12 zemalja.

 

Recently winning the Education Leaders Awards in Greece

 

 

Moduli PwC Mini MBA programa obuke

Modul br. 1: Mapiranje poslovnih procesa, profesionalna etika i korporativno upravljanje

Modul pomaže polaznicima da steknu razumevanje o načinu mapiranja poslovnih procesa. U toku sesije, polaznici se upoznaju sa osnovnim procesima unutar svake organizacije. Procesi se prikazuju kroz tri osnovna koraka: Analiza (položaj), Izbor (opcije razvoja) i Implementacija.

Polaznici stiču razumevanje o tri nivoa strategije (korporativne, poslovne i funkcionalne srategije), kao i o ciljevima strategije na svim nivoima unutar organizacije. Pomenuto se postiže kroz ukazivanje na primere prakse poznatih organizacija. Osim toga, objašnjavaju se i analiziraju pojmovi kao što su vizija, misija, korporativna kultura, analiza interesnih strana, problemi korporativnog upravljanja. 

Modul 2: Korporativna i poslovna strategija

Tokom ovog modula razmatra se koncept privredne grane i vrši njegova analiza kroz primere iz prakse.

Vrši se analiza poslovnog okruženja na nacionalnom i međunarodnom nivou putem tzv. PESTEL okvira (vrši se analiza političkih, ekonomskih, socio-kulturoloških, tehnoloških i ekoloških faktora, kao i analiza specifične pravne regulative) pre nego što se pređe na razmatranje pojmova kao što su konkurencija i “profitabilnost industrije”.

Tokom modula, polaznici nastoje da istraže oblasti kao što su:

 • Barijere za ulazak na tržište,
 • roškovi prelaska za kupce koji razmišljaju o prelasku na proizvode i usluge konkurentskih firmi,
 • Moć dobavljača i kupaca,
 • Zamenski proizvodi i usluge,
 • Uloga međunarodnih organizacija i organa državne uprave u obezbeđivanju funkcionisanja
 • privrede i konkurencije,
 • Zakonska regulativa i mogućnosti za konkurentsku prednost nacionalne ekonomije.

Modul 3: Liderstvo u 21. veku

Da bi organizacija bila uspešna potrebno je kvalitetno liderstvo. Neki ljudi su prirodno talentovani za ulogu lidera ali kvalitetno liderstvo može i da se nauči kroz obuku, mentorski rad sa zaposlenima i praksu. Kvalitet liderstva na različitim organizacionim nivoima u velikoj meri utiče na uspešnost organizacije u dugom roku. Stoga je izuzetno važno da svi zaposleni kojima je poverena uloga lidera razumeju i uvaže zahteve koje ta uloga od njih zahteva u praksi.

Tokom ovog modula težište rada je na razmatranju pitanja kao što su razumevanje pojedinaca i uspostavljanje radnog okruženja u kojem se različitosti, nove ideje, radoznalost i inovacije podstiču i neguju. 

Modul 4: Osposobljene organizacije

Tokom ovog modula razmatraju se pitanja kao što su kompleksnost promena i upravljačke veštine potrebne da bi se efikasno odgovorilo na promene. Polazi se od ideje da tradicionalni stilovi upravljanja (koji stavljaju akcenat na izdavanje zaduženja i kontrolu) sve manje pogoduju poslovnom okruženju u kom su zaposleni mobilni, inovacije bitne a povezanost sveprisutna.

Osim toga, ukazuje se na značaj pravljenja razlike između"rezultata rada" zaposlenog i njegovog "doprinosa kompaniji" u postupku ocenjivanja rezultata rada zaposlenih i kreiranja angažovane radne snage.

Modul 5: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju

Modul je kreiran na način da polaznicima omogući razumevanje načina, odnosno pristupa upravljanju projektima u svakodnevnom poslovanju. Cilj modula je da polaznicima pomogne da kreiraju jedinstven pristup rešavanju problema prilikom upravljanja projektima, smanje stres prilikom upravljanja projektima i povećaju izglede da projekat bude realizovan u predviđenom roku, u okviru planiranog budžeta i u skladu sa očekivanim kvalitetom.

Osim toga, polaznici se kroz praktična vežbanja upoznaju sa najvažnijim alatima i tehnikama za upravljanje projektima.

Tokom modula, polaznici posvećuju pažnju sledećim oblastima:

 • Pokretanje, planiranje, realizacija, nadzor i kontrola projekta, kao i zatvaranje projekta,
 • Razumevanje zahteva interesnih strana i upravljanje njihovim očekivanjima,
 • Upravljanje projektom u skladu sa strategijom organizacije
 • Razumevanje postupaka potrebnih za uspešnu realizaciju projekta.

Modul 6: Marketing u eri digitalnih tehnologija

Pozicioniranje na tržištu, kombinovanje tzv. “off-line” i “on-line” marketinških taktika; korišćenje društvenih mreža u poslovne svrhe, bitnost sadržaja i video zapisa i uspostavljanje ravnoteže između njih; upravljanje odnosima sa kupcima putem softverskih sistema tj. aplikacija koje služe za automatizaciju rada. 

Marketinška aktivnost podrazumeva identifikovanje i zadovoljenje potreba građana kao potrošača putem odgovarajućeg “marketing miksa”. Tokom modula, pažnja se usmerava na pomenute aktivosti uz analizu spoljnih faktora koji utiču na rad organizacije iz perspektive marketinga, kao i na analizu kupaca i konkurencije. Osim toga, obrađuju se oblasti kao što su brendiranje, internet marketing, marketing putem društvenih mreža i drugi pojmovi i ideje.

Na tržištu je primetan prelazak na vizuelnu sliku, posebno video reklame, kao i na tzv. content marketing (marketing sadržaja) pa se ovi pojmovi, uz ostale bitne trendove, predstavljaju tokom modula. Polaznici obuke stiču mogućnost da primene različite marketinške alate i teorije na primere iz života.

Modul 7: Inovacije i kreativno razmišljanje

Cilj ovog modula je da podstakne polaznike na drugačije razmišljanje, kao i da ih nauči tehnikama kojima se podstiču kreativno razmišljanje i inovacije. Modul podstiče polaznike da veruju u ideju da se status quo u organizaciji može promeniti novim idejama i kvalitetnijim angažovanjem pojedinaca.

Polaznicima se ukazuje na to da su inovacije neophodan uslov za ostvarivanje konkurentske prednosti.

Kreativno razmišljanje predstavlja veštinu koja se posebnim tehnikama razvija, a koju su polaznici u prilici da nauče tokom ove radionice. Modul se takođe bavi oblastima kao što su potencijal i alati i tehnike za podršku u odlučivanju (Business Intelligence) unutar kojih postoji prostor za inovacije.

Polaznici obuke postaju motivisani za:

 • Drugačije razmišljanje,
 • Usvajanje tehnika kojima se razvija drugačije razmišljanje i koje se mogu primenjivatisvakodnevno,
 • Razumevanje procesa kojim se generišu nove ideje,
 • Razumevanje načina kojim se premošćavaju prepreke u različitim oblastima poslovanja,
 • Inovacije i promene unutar timova,
 • Razumevanje procesa kojim se nove ideje razmatraju i sprovode u delo.

Modul 8: Osnove računovodstva i finansijski menadžment

Modul nastoji da polaznicima obuke ukaže na osnovne principe računovodstva i finansija budući da je reč o oblastima sa kojima bi trebalo da budu upoznati svi koji se bave poslovnim aktivnostima.

Tokom modula razmatraju se sledeće oblasti, odnosno stavke:

 • Budžet,
 • Analiza finansijskih izveštaja,
 • Kapital, dobit, prihod,
 • Marža, dividenda,
 • Tokovi gotovine i druge stavke.

Modul 9: Rekapitulacija

Ovaj modul povezuje sve prethodne module. On pomaže polaznicima da delove programa postave u kohezivnu celinu te da steknu temeljno razumevanje načina na koji funkcioniše poslovni sektor.

Na kraju modula, polaznici rade na studiji slučaja Harvardske poslovne škole. Po završetku studije slučaja, polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju Mini MBA programa obuke koji izdaje kompanija PwC.

Pojedinosti o programu obuke

PwC Mini MBA program obuke sastoji se od devet povezanih sesija tokom kojih polaznici stiču sveobuhvatna praktična znanja i veštine koje mogu da primene u svojim kompanijama.

Naš online program obuke pruža mogućnost polaznicima da uče iz udobnosti svog doma ili kancelarije.

Sve sesije su interaktivne i odvijaju se uživo. Polaznici imaju mogućnost direktne komunikacije sa predavačima i drugim poslaznicima obuke. Program obuke je namenjen internacionalnim polaznicima te omogućava razmenu iskustava između polaznika koji žive i rade širom Evrope u različitim sektorima privrede.

Koja je razlika između Mini MBA i redovnog MBA programa obuke?
 • Mini MBA program obuke vode međunarodno priznati predavači i stručnjaci iz različitih poslovnih sektora koji imaju bogato praktično iskustvo u upravljanju projektima i poslovima.

 • Mini MBA programa obuke može da se završi brže nego klasičan MBA program.

 • Mini MBA program obuke karakteriše jedinstven, posebno osmišljen, pristup u razumevanju načina na koji organizacije funkcionišu koji pripadnici struke mogu gotovo odmah da primene na radnom mestu. 

Mini MBA programa obuke ima još jedan element koji ga razlikuje od klasičnog MBA programa, a to je modul u okviru kojeg se vrši rekapitulacija svega naučenog. Modul "Rekapitulacija svega do sada naučenog" pomaže polaznicima da na jednom mestu objedine stečena znanja iz različitih delova programa i steknu sveobuhvatno razumevanje načina na koji funkcioniše poslovni sektor.

PwC Mini MBA program obuke je pohađalo i sa uspehom završilo više od 1000 izvršnih direktora, menadžera i preduzetnika. Naše dosadašnje iskustvo sa polaznicima obuke je izuzetno pozitivno. Jedan broj polaznika iz kategorije izvršnih direktora navodi da su zahvaljujući programu obuke osvežili svoja znanja i uspostavili saradnju sa kolegama zaposlenim na različitim upravljačkim nivoima. Osim toga, menadžeri u tehničkim delatnostima navode da im je program obuke pomogao da steknu širu sliku o svim aspektima poslovanja i da ih je podstakao na strateško razmišljanje.

Kome je obuka namenjena:
 • Obuka je namenjena menadžerima zaposlenim u svim linijama usluga i na svim upravljačkim nivoima;

 • Vasnicima malih i srednjih preduzeća; 

 • Pojedincima koji nameravaju da pokrenu sopstveni posao, odnosno startap; 

 • Talentovanim kadrovima koji na poslovnoj hijerarhiji žele na napreduju do najviših rukovodećih pozicija;

 • Svima koji žele da unaprede veštine strateškog razmišljanja i steknu sveobuhvatno razumevanje načina na koji organizacija funkcioniše.

Od učesnika se očekuje da poznaju principe poslovanja, da imaju razumevanje o načinu planiranja poslovne strategije, ljudskih resursa i marketinga, kao i svest o izazovima sa kojima se poslovanja susreću.  

 

Na kraju modula, polaznici rade na studiji slučaja Harvardske poslovne škole. Nakon uspešno završene studije slučaja, polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju Mini MBA programa obuke koji izdaje kompanija PwC.

 

Tutors

Tim Kemp, MA MBA

Tim je član Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova iz Velike Britanije; Instituta za sertifikaciju menadžera; Evropskog saveta za mentorstvo i koučing; i gostujući je saradnik Poslovne škole u Bristolu (Bristol Business School). Veliki ugled je stekao zahvaljujući organizovanju značajnih manifestacija u oblasti obuke zaposlenih i angažovanjem u svojstvu facilitatora. Kreirao je čitav spektar simulacija u sistemu za upravljanje procesom učenja, kao i e-seminara za potrebe klijenata u zemljama Evrope, Bliskog istoka i Afrike i SAD.

Lazar Džamić

Lazar je nekadašnji rukovodilac Odseka za planiranje brenda Guglovog analitičkog centra ZOO u Londonu. Na toj funkciji je oformio Radni tim za izradu strategije i iz redova prvih kreativnih istraživača podataka angažovao je dvjicu koji će raditi u pomenutom timu. U kompaniji Google njegova misija je bila da "svetlost pretvori u toplotu" drugim rečima, da ogromnu količinu Guglovih podataka sagleda i pretvori u duboku spoznaju tj. u znanje koje će poslužiti za kreiranje fantastičnih priča o brendu. Lazar je takođe radio na poslovima rukovodioca Sektora za strategiju u nekoliko agencija za kreativni konslating u Londonu i bio je jedan od prvih digitalnih stratega u Ujedinjenom Kraljevstvu. Lazar redovno učestvuje kao govornik na međunarodnim i regionalnim konferencijama koje se bave problematikom digitalnogmarketinga i storitelinga (engl. storytelling) kao marketinškog alata.

Miro Smolović, PMP

Miro je projektni menadžer sa iskustvom i međunarodnom licencom za obavljanje poslova edukatora u oblasti upravljanja projektima. Miro trenutno obavlja funkciju starijeg menadžera i na toj funkciji je zadužen za rukovođenje aktivnostima PwC Akademije u Srbiji i koordinaciju aktivnosti PwC Akademija u zemljama regiona jugoistočne Evrope. On ima preko 20 godina radnog iskustva na poslovima pružanja usluga korporativnom, privatnom i nevladinom sektoru.

Dr. Antonios Michail

Antonis Michail je direktor marketinga organizacije za obuku i stručno usavršavanje kadrova pod nazivom StudySmart. Antonis ima više od petnaest godina iskustva na poslovima u sektoru trgovine koje je sticao u različitim delovima sveta. Poseduje brojna znanja i veštine među kojima su znanja u oblasti strateškog planiranja, analize operativnih troškova i marketinga. Na osnovu iskustva sečenog u navedenim oblastima, Antonis je napisao nekoliko publikacija o strateškom marketingu.

Nemanja Ðerković

Nemaja Đerković je finansijski stručnjak sa preko 15 godina radnog iskustva na poslovima iz struke koje je obavljao u kompaniji PwC, kompanijama sa najvećim kapitalom čije se HoV kotiraju na američkim berzama (tzv. S&P500 kompanije) i kompanijama koje se bave pružanjem konsultantskih usluga u oblasti poslovne analitike. Njegovo prethodno radno iskustvo uključuje pružanje usluga u oblasti revizije i konsultantske usluge. Bio je na funkciji finansijskog direktora, a obavljao je i druge funkcije u sektoru kontrolinga i finansijskog planiranja i analize. Njegov trenutni fokus interesovanja su digitalizacija i automatizacija u oblasti finansija i trgovine, kao i primenjena analiza podataka u sektorima proizvodnje, maloprodaje i bankarstva. Od uspostavljanja PwC Akademije u Srbiji, Nemanja je angažovan kao predavač na programu obuke za potrebe primene MRS/MSFI i programu obuke za rukovodioce nefinansijskih sektora u organizacijama, kao i na ostalim programima obuke u oblasti finansija i računovodstva.

Nemanja je održao je brojne radionice i edukativne seminare iz oblasti finansija, računovodstva i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član je Udruženja sertifikovanih računovođa (ACCA) Velike Britanije.

Datumi i detalji

Datum Kurs Jezik Mesto Cena (bez PDV-a) Registracija

8. april – 10. jun 2024.

Mini MBA

ENG Online

2550EUR

Registruj se

*Rana prijava: 2350 evra + PDV

Regularna cena: 2550 evra + PDV 

Struktura programa Datum Vreme
Modul 1 i 2: Mapiranje poslovnih proces, profesionalna etika i korporativno upravljanje i Korporativna i poslovna strategija 8–10. april 2024. 10. – 16:30č 
Module 3: Liderstvo u 21. veku 15–17. april 2024. 15. – 19č
Module 4: Osposobljene organizacije 24–26. april 2024. 15. – 19č
Module 5: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju 13–15. maj 2024. 15. – 19č
Module 6: Marketing u eri digitalnih tehnologija 20–22. maj 2024. 15. – 19č
Module 7: Inovacije i kreativno razmišljanje 27. maj 2024. 9:30 – 16:30 č
Module 8: Osnove računovodstva i finansijski menadžment 3–5. jun 2024. 15. – 19č
Module 9: Rekapitulacija 10. jun 2024.
9:30 – 16:30 č
Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide