Upravljanje projektima

Kome je namenjena obuka?

  • Osobama kojima je upravljanje projektima dodatna aktivnost njihovim svakodnevnim dužnostima
  • Osobama koje upravljaju projektima svakodnevno
  • Novim rukovodiocima projekata

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Ovaj program je dizajniran tako da pruži uvid u značaj metodološkog vođenja projekata i formira jedinstven način razmišljanja kod svih učesnika. 

Uz struktuiran pristup upravljanju projektima smanjuje se stres u vezi sa ostvarivanjem postavljenih ciljeva i povećavaju se šanse za uspeh, tj.završavanje projekata na vreme i u okvirima odobrenog budžeta, uz isporuku svih očekivanih rezultata odgovarajućeg, odnosno zahtevanog kvaliteta.

Takođe, polaznici će raditi niz vežbi kojima će biti demonstrirana primena najvažnijih metoda u oblasti upravljanja projektima. Predviđeno je da se za rad u timovima koriste stvarni primeri projekata u organizaciji, tj. učesnici uvežbavaju primenu relevantnih aktivnosti za upravljanja projektima kroz kreiranje konkretnih rezultata koji mogu poslužiti za dalju razradu nakon završetka obuke.

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon ove obuke?

Nakon završetka ovog programa, polaznici će znati:

  • Ključne principe upravljanje projektima kao osnov za donošenje odluka i rešavanje problema;
  • Kako da koriste najvažnije metode u oblasti planiranja projekta, uključujući analizu zaintersovanih strana, prikupljanje projektnih zahteva, razvoj vremenskog rasporeda aktivnosti i upravljanje projektnim rizicima;
  • Kako da primene teorijske koncepte na aktivnosti upravljanja projektima koje su ključne za efektivnu realizaciju i postizanje zadatih poslovnih ciljeva;
  • Najvažnije aspekte u oblasti upravljanja projektnim timovima, isporukom rezultata, merenjem performansi i nesigurnostima na projektu. 

Šta ću raditi u toku obuke?

Tokom obuke, polaznici će se upoznati sa glavnim oblastima i grupama aktivnosti za upravljanje projektima, 

od ideje da se projekat pokrene pa do zatvaranja samog projekta. Takođe ćemo obraditi i faze životnog ciklusa projekta i posebnu pažnju posvetiti najvažnijim tehnikama i alatima koji se odnose na metodologiju upravljanja projektima.

Sadržaj obuke 

1. Standard za upravljanje projektima

- Sistem kreiranja vrednosti za organizaciju

- Principi upravljanja projektima

2. Oblasti i grupe aktivnosti za upravljanje projektima:

- Identifikacija, analiza i angažovanje stejkholdera

- Upravljanje projektnim timovima

- Razvoj životnog ciklusa projekta

- Planiranje

- Upravljanje radom na projektu

- Isporuka rezultata

- Merenje performansi

- Upravljanje nesigurnostima na projektu

Trajanje obuke

Tri dana (po četiri sata)
Obuka zahteva aktivno učešće polaznika i zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada.

Jezik

Obuka će se održati na engleskom jeziku.

Broj polaznika

Najviše 15

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide