Kalendar predstojećih obuka

Datum Naslov Lokacija
21 Feb 2019 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
22 Feb 2019 Upravljanje projektima (dvodnevna obuka) PwC Akademija
28 Feb 2019 PwC Mini MBA - Sesija 1: Mapiranje poslovnih procesa, profesionalna etika i korporativno upravljanje PwC Akademija
01 Mar 2019 PwC Mini MBA - Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija PwC Akademija
11 Mar 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
14 Mar 2019 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
19 Mar 2019 Mikroekspresije PwC Akademija
19 Mar 2019 PMP PREP kurs po RMC metodologiji PwC Akademija
21 Mar 2019 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
28 Mar 2019 Finansije za nefinansijere PwC Akademija
29 Mar 2019 PwC Mini MBA - Sesija 4: Liderstvo u 21. veku PwC Akademija
05 Apr 2019 PwC Mini MBA - Sesija 5: Osnove računovodstva i finansijski menadžment PwC Akademija
10 Apr 2019 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
15 Apr 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
19 Apr 2019 PwC Mini MBA - Sesija 6: Marketing u eri digitalnih tehnologija PwC Akademija
06 Maj 2019 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
10 Maj 2019 PwC Mini MBA - Sesija 7: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju PwC Akademija
13 Maj 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
13 Maj 2019 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
14 Maj 2019 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
23 Maj 2019 Inovacija i kreativno razmišljanje sa dr Constantine Kiritsis PwC Akademija
24 Maj 2019 PwC Mini MBA - Sesija 8: : Inovacije i kreativno razmišljanje PwC Akademija
25 Maj 2019 PwC Mini MBA - Sesija 9: Rekapitulacija– Izrada plana poslovanja, odnosno analize poslovanja PwC Akademija
29 Maj 2019 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
06 Jun 2019 PwC Mini MBA - Završni rad PwC Akademija
10 Jun 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
08 Jul 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
12 Avg 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
09 Sep 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
07 Okt 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
04 Nov 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
09 Dec 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija

Kontakt

Miro Smolović

Lider PwC akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Tatjana Dedić

Koordinator, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas