Kalendar predstojećih obuka

Datum Naslov Lokacija
31 Jan 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
01 Feb 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
05 Feb 2018 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
13 Feb 2018 Strateski HR menadžment PwC Akademija
21 Feb 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
22 Feb 2018 O Korporativnom upravljanju u kratkim crtama sa dr Konstantin Kiritsis PwC Akademija
23 Feb 2018 PwC Mini MBA (Sesija 1: Pregled poslovanja i segmentiranje upravljanja organizacijom) PwC Akademija
27 Feb 2018 Mikroekspresije PwC Akademija
28 Feb 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
02 Mar 2018 PwC Mini MBA (Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija) PwC Akademija
05 Mar 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
06 Mar 2018 PMP PREP kurs po RMC metodologiji PwC Akademija
10 Mar 2018 PwC Mini MBA (Sesija 3: Menadžerske veštine) PwC Akademija
12 Mar 2018 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
15 Mar 2018 Finansije za nefinansijere PwC Akademija
23 Mar 2018 PwC Mini MBA (Sesija 4: Liderstvo i pregovaranje) PwC Akademija
29 Mar 2018 Drive - Iznenađujuća istina o tome šta nas motiviše (dvodnevna obuka) PwC Akademija
30 Mar 2018 PwC Mini MBA (Sesija 5: Marketing) PwC Akademija
03 Apr 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
05 Apr 2018 Upravljanje projektima (dvodnevna obuka) PwC Akademija
13 Apr 2018 PwC Mini MBA (Sesija 6: Upravljanje projektima i procesi poslovanja) PwC Akademija
16 Apr 2018 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
18 Apr 2018 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
19 Apr 2018 Digitalni poslovni model - Seminar za prelazak na Digitalni poslovni model PwC Akademija
20 Apr 2018 PwC Mini MBA (Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment) PwC Akademija
26 Apr 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
27 Apr 2018 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje ljudskim resursima) PwC Akademija
09 Maj 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
10 Maj 2018 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
12 Maj 2018 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC Akademija
14 Maj 2018 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
18 Maj 2018 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
24 Maj 2018 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
24 Maj 2018 Mini MBA - Završni rad PwC Akademija
01 Jun 2018 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
05 Jun 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
07 Jun 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
14 Jun 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
18 Jun 2018 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
09 Jul 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
15 Jul 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija
Tel: +381 64 8574017
E-mail

Pratite nas