Kalendar predstojećih obuka

Datum Naslov Lokacija
09 Sep 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
26 Sep 2019 Upravljanje projektima (dvodnevna obuka) PwC Akademija
03 Okt 2019 PwC Mini MBA - Sesija 1: Mapiranje poslovnih procesa, profesionalna etika i korporativno upravljanje PwC Akademija
04 Okt 2019 PwC Mini MBA - Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija PwC Akademija
07 Okt 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
08 Okt 2019 PMP PREP kurs po RMC metodologiji PwC Akademija
18 Okt 2019 PwC Mini MBA - Sesija 3: Liderstvo u 21. veku PwC Akademija
24 Okt 2019 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
01 Nov 2019 PwC Mini MBA - Sesija 4: Usklađenost elemenata unutar organizacije PwC Akademija
04 Nov 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
14 Nov 2019 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
15 Nov 2019 PwC Mini MBA - Sesija 5: Osnove računovodstva i finansijski menadžment PwC Akademija
22 Nov 2019 PwC Mini MBA - Sesija 6: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju PwC Akademija
06 Dec 2019 PwC Mini MBA - Sesija 7: Marketing u eri digitalnih tehnologija PwC Akademija
09 Dec 2019 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
19 Dec 2019 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
20 Dec 2019 PwC Mini MBA - Sesija 8: : Inovacije i kreativno razmišljanje PwC Akademija
21 Dec 2019 PwC Mini MBA - Sesija 9: Rekapitulacija– Izrada plana poslovanja, odnosno analize poslovanja PwC Akademija
26 Dec 2019 PwC Mini MBA - Završni rad PwC Akademija
16 Jan 2020 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
20 Feb 2020 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija
27 Feb 2020 Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga PwC Akademija

Kontakt

Miro Smolović

Lider PwC akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Tatjana Dedić

Koordinator, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas