Kalendar predstojećih obuka

HiddenDate Datum Naslov Lokacija
20171018 18/10/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
20171019 19/10/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
20171020 20/10/17 PwC Mini MBA (Sesija 3: Upravljanje ljudskim resursima) PwC Akademija
20171101 01/11/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
20171102 02/11/17 Mikroekspresije PwC Akademija
20171102 02/11/17 Drive - Iznenađujuća istina o tome šta nas motiviše (dvodnevna obuka) PwC Akademija
20171104 04/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 4: Menadžerske veštine) PwC Akademija
20171104 04/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 4: Menadžerske veštine) PwC Akademija
20171106 06/11/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20171107 07/11/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
20171117 17/11/17 Samoosnaživanje na način monaha manastira Šaolin PwC Akademija
20171117 17/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 5: Marketing) PwC Akademija
20171117 17/11/17 Samoosnaživanje na način monaha manastira Šaolin PwC Akademija
20171123 23/11/17 Model digitalnog poslovanja PwC Akademija
20171124 24/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 6: Liderstvo i pregovaranje) PwC Akademija
20171130 30/11/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
20171201 01/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment) PwC Akademija
20171204 04/12/17 ACCA CBE (Computer Based Exam)
20171215 15/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja) PwC Akademija
20171222 22/12/17 O Korporativnom upravljanju u kratkim crtama sa dr Konstantin Kiritsis PwC Akademija
20171223 23/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC Akademija
20171228 28/12/17 Mini MBA - Završni ispit PwC Akademija
20180115 15/01/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
20180131 31/01/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
20180201 01/02/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
20180221 21/02/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
20180228 28/02/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
20180305 05/03/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
20180403 03/04/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
20180426 26/04/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
20180509 09/05/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
20180605 05/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
20180607 07/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
20180614 14/06/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
20180709 09/07/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
20180715 15/07/18 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija
Tel: +381 64 8574017
E-mail

Pratite nas