Kalendar predstojećih obuka

Datum Naslov Lokacija
03 Apr 2020 PwC Mini MBA - Sesija 5: Osnove računovodstva i finansijski menadžment PwC Akademija
08 Apr 2020 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
10 Apr 2020 PwC Mini MBA - Sesija 6: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju PwC Akademija
13 Apr 2020 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
23 Apr 2020 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
24 Apr 2020 PwC Mini MBA - Sesija 7: Marketing u eri digitalnih tehnologija PwC Akademija
08 Maj 2020 PwC Mini MBA - Sesija 8: : Inovacije i kreativno razmišljanje PwC Akademija
09 Maj 2020 PwC Mini MBA - Sesija 9: Rekapitulacija– Izrada plana poslovanja, odnosno analize poslovanja PwC Akademija
18 Maj 2020 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
18 Maj 2020 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
20 Maj 2020 DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI PwC Akademija
21 Maj 2020 PwC Mini MBA - Završni rad PwC Akademija
08 Jun 2020 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
27 Jul 2020 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
10 Avg 2020 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija

Kontakt

Miro Smolović

Direktor za Jugoistocnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas