Kalendar predstojećih obuka

Datum Naslov Lokacija
20 Nov 2017 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
23 Nov 2017 Digitalni poslovni model - Seminar za prelazak na Digitalni poslovni model PwC Akademija
24 Nov 2017 PwC Mini MBA (Sesija 6: Liderstvo i pregovaranje) PwC Akademija
30 Nov 2017 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
30 Nov 2017 Transferne cene PwC Akademija
01 Dec 2017 PwC Mini MBA (Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment) PwC Akademija
04 Dec 2017 ACCA CBE (Computer Based Exam)
14 Dec 2017 Mikroekspresije PwC Akademija
15 Dec 2017 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja) PwC Akademija
23 Dec 2017 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC Akademija
28 Dec 2017 Mini MBA - Završni ispit PwC Akademija
15 Jan 2018 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
15 Jan 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
31 Jan 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
01 Feb 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
05 Feb 2018 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
21 Feb 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
28 Feb 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
05 Mar 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
03 Apr 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
26 Apr 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
09 Maj 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
05 Jun 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
07 Jun 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC Akademija
14 Jun 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC Akademija
09 Jul 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
15 Jul 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija
Tel: +381 64 8574017
E-mail

Pratite nas