Kalendar predstojećih obuka

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Datum Naslov Lokacija
18 Jun 2018 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
09 Jul 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
15 Jul 2018 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC Akademija
04 Okt 2018 PwC Mini MBA - Sesija 1: Mapiranje poslovnih procesa, profesionalna etika i korporativno upravljanje PwC Akademija
05 Okt 2018 PwC Mini MBA - Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija PwC Akademija
19 Okt 2018 PwC Mini MBA - Sesija 3: Usklađenost elemenata unutar organizacije PwC Akademija
02 Nov 2018 PwC Mini MBA - Sesija 4: Liderstvo u 21. veku PwC Akademija
09 Nov 2018 PwC Mini MBA - Sesija 5: Osnove računovodstva i finansijski menadžment PwC Akademija
23 Nov 2018 PwC Mini MBA - Sesija 6: Marketing u eri digitalnih tehnologija PwC Akademija
07 Dec 2018 PwC Mini MBA - Sesija 7: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju PwC Akademija
14 Dec 2018 PwC Mini MBA - Sesija 8: : Inovacije i kreativno razmišljanje PwC Akademija
15 Dec 2018 PwC Mini MBA - Sesija 9: Rekapitulacija– Izrada plana poslovanja, odnosno analize poslovanja PwC Akademija
27 Dec 2018 PwC Mini MBA - Završni rad PwC Akademija

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija
Tel: +381 64 8574017
E-mail

Pratite nas