Regionalni PwC katalog online obuka za Jugoistočnu Evropu

Nudimo vam sledeće online obuke:

Obuka Datum
Upravljanje projektima 28-30. septembar 2020.
PmP Prep ubrzani kurs 3, 4, 9, 10, 17, 18, 19, 20. novembar 2020.
DipIFR 20-22. oktobar; 17, 24-26. nov. 2020.
Ključne veštine u menadžmentu 20-21. okt; 10-11. nov; 8-9. dec. 2020.
Trauma u organizacijama iz sistemske perspektive 28. oktobar, 6. novembar 2020.
Mini MBA 22. oktobar-12. decembar 2020.
CIPD CHRM 22. oktobar 2020 -7. jun 2021.
Nova priča za novo vreme 9, 13, 23. novembar 2020.
Profesionalna upotreba govora tela i mikroekspresija za izgradnju poverenja 4-5. novembar 2020.
Uvod u MSFI 9 finansijski instrumenti-iz korporativnog ugla 26. novembar 2020.
Spremni za digitalnu transformaciju? 3, 5, 10, 12, 18, 23. novembar 2020.
Kako da razvijamo zaposlene u doba krize? 8, 11, 16. decembar 2020.
MSFI 16 Lizing 16-17. decembar 2020.
Finansije za nefinansijsko osoblje 10-11. decembar 2020.
Emocionalna inteligencija za lidere - vodite sebe da biste vodili druge 1, 3, 7, 10. decembar 2020.
   

Jezik: engleski

Kontakt

Miro  Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas