Kalendar predstojećih obuka

Datum Naslov Lokacija
07/08/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
04/09/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
06/10/17 PwC Mini MBA (Sesija 1: Pregled poslovanja i segmentiranje upravljanja organizacijom) PwC Akademija
09/10/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
13/10/17 PwC Mini MBA (Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija) PwC Akademija
20/10/17 PwC Mini MBA (Sesija 3: Upravljanje ljudskim resursima) PwC Akademija
04/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 4: Menadžerske veštine) PwC Akademija
06/11/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
17/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 5: Marketing) PwC Akademija
24/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 6: Liderstvo i pregovaranje) PwC Akademija
01/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment) PwC Akademija
04/12/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
15/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja) PwC Akademija
23/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC Akademija
28/12/17 Mini MBA - Završni ispit PwC Akademija

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija
Tel: +381 64 8574017
E-mail

Pratite nas
Pratite nas