Kalendar predstojećih obuka

Vidite ovu stranu u: English

Datum Naslov Lokacija
21/02/17 Rešavanje konflikata na način monaha manastira Šaolin PwC Akademija
22/02/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC's Academy
01/03/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC's Academy
03/03/17 Drive - Iznenađujuća istina o tome šta nas motiviše PwC Akademija
03/03/17 PwC Mini MBA (Sesija 1: Pregled poslovanja i segmentiranje upravljanja organizacijom) PwC Akademija
06/03/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
06/03/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy
10/03/17 PwC Mini MBA (Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija) PwC Akademija
14/03/17 PMP PREP kurs po RMC metodologiji PwC Akademija
17/03/17 PwC Mini MBA (Sesija 3: Upravljanje ljudskim resursima) PwC Akademija
20/03/17 Suočavanje sa neizvesnošću na način monaha manastira Šaolin PwC Akademija
21/03/17 Samoosnaživanje na način monaha manastira Šaolin PwC Akademija
01/04/17 PwC Mini MBA (Sesija 4: Menadžerske veštine) PwC Akademija
04/04/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy
07/04/17 PwC Mini MBA - Sesija 5 - Liderstvo i pregovaranje PwC Akademija
10/04/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
21/04/17 PwC Mini MBA (Sesija 6: Marketing) PwC Akademija
27/04/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC's Academy
11/05/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC's Academy
12/05/17 PwC Mini MBA (Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment) PwC Akademija
15/05/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
19/05/17 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja) PwC Akademija
25/05/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy
27/05/17 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC's Academy
06/06/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
08/06/17 Mini MBA - Završni ispit PwC Akademija
08/06/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC's Academy
16/06/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC's Academy
04/07/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
06/07/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy