Kalendar predstojećih obuka

Vidite ovu stranu u: English

Datum Naslov Lokacija
28/10/16 PwC Mini MBA (Sesija 4: Upravljanje ljudskim resursima) PwC Akademija
02/11/16 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC's Academy
03/11/16 Inovacija i kreativno razmišljanje sa dr Constantine Kiritsis PwC Akademija
04/11/16 PwC Mini MBA (Sesija 5: Marketing) PwC Akademija
07/11/16 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
14/11/16 Upravljanje projektima PwC Akademija
16/11/16 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy
18/11/16 PwC Mini MBA (Sesija 6: Liderstvo i pregovaranje) PwC Akademija
21/11/16 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
28/11/16 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
05/12/16 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
09/12/16 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja) PwC Akademija
14/12/16 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy
17/12/16 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC Akademija
28/12/16 Mini MBA - Završni ispit PwC Akademija
24/01/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
01/02/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC's Academy
02/02/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC's Academy
06/02/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
22/02/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC's Academy
01/03/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC's Academy
06/03/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
06/03/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy
04/04/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy
10/04/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
27/04/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC's Academy
11/05/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC's Academy
15/05/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
25/05/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy
08/06/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Face to Face workshop PwC's Academy
16/06/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Webinar PwC's Academy
06/07/17 CIPD Intermediate Certificate in HR Management CHRM - Submit Assessment PwC's Academy