Srbija - Tax and Legal Alerts

Vidite ovu stranu u: English

Eksperti iz PwC redovno prate promene u zakonodavstvu Republike Srbije i informišu klijente i druge zainteresovane strane putem biltena Tax and Legal Alert.
Ako želite da budete informisani o promenama u pravnom sistemu Srbije, možete se prijaviti da bi ste periodično dobijali PwC Tax and Legal Alert bilten ili ga možete preuzeti direktno sa našeg sajta.
Budite obavešteni o promenama na vreme i o potencijalnom uticaju koje te promene mogu imati na vaš biznis.