Korporacije u digitalnom svetu

PwC Srbija je u saradnji sa časopisom Biznis i finansije u okviru specijalnog izdanja Finance Top namenjenog uslugama u finansijskom sektoru kreirala niz vrlo interesantnih i aktuelnih članaka. 

Pisali smo o:

- Korporativnim inovacijama.
- Poreskim podsticajima za fizička lica i investitore.
- Promenama u upravljanju ljudskim resursima.
- Inovativnim uslugama u bankama.

Čitav isečak možete preuzeti na dnu ove stranice.

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Viša menadžerka, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: